Konferencja „Three Seas Initiative Investment Fund for Digital Growth”. Dyskusja o roli i wsparciu cyfryzacji w regionie Trójmorza

Podziel się tym wpisem:

– Cyberbezpieczeństwo to jeden z najważniejszych aspektów współpracy cyfrowej w naszym regionie, jeśli chcemy sprawnie reagować na współczesne zagrożenia – stwierdził prezes zarządu Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik w czasie konferencji „Fundusz Trójmorza na rzecz rozwoju cyfrowego”.

– Fundusz Trójmorza bacznie przygląda się projektom cyfrowym, energetyce i infrastrukturze. Pomagamy łączyć kraje regionu na osi północ-południe – mówił z kolei Piotr Karnkowski z Banku Gospodarstwa Krajowego, prezes Funduszu Trójmorza.

Opowiedział również o poszukiwaniach nowych źródeł wsparcia. – Poszukujemy inwestorów do Funduszu, musimy ich zachęcać do działania. Jest wiele dobrych projektów i często brakuje zasobów – dodał.

Zyski Trójmorza

– Na poziomie KE istnieje wiele projektów i możliwości finansowania, dzięki którym możemy współpracować i ubiegać się o fundusze. Jest Horizon Europewith, Invest Europe, który kładzie duży nacisk na innowacje, ICT i rozwój cyfrowy. Trójmorze ma szansę na tym wiele zyskać – stwierdził natomiast Krzysztof Szubert, prezes Zarządu NCBR Investment Fund, Pełnomocnik RP ds. UN IGF 2021

Członek Zarządu IVSZ – węgierskiego stowarzyszenia ICT Gabor Matrai podkreślił, jak ważna jest dla Trójmorza praca u podstaw, podając za przykład Grupę Wyszehradzką. – Zainteresowanie gospodarcze, społeczne i technologiczne w rejonie Trójmorza należy budować w sposób oddolny, podobnie jak w V4 – zauważył ekonomista.

Źródło: Związek Cyfrowa Polska

Skip to content