Ministerstwo Aktywów Państwowych ma pomysł na obligacje rozwojowe. Zyska na tym współpraca w ramach Trójmorza

Podziel się tym wpisem:

Program wspierania inwestycji, który powstał w Ministerstwie Aktywów Państwowych umożliwi firmom emitowanie obligacji rozwojowych. „Pieniądze z emisji przedsiębiorcy mieliby przeznaczać na inwestycje, w tym te z obszaru zielonej transformacji” – czytamy w „Dzienniku Gazecie Prawnej”, który opisuje szczegóły resortowego pomysłu.

Propozycja resortu aktywów państwowych zakłada, że jedna obligacja miałaby kosztować 100 złotych, a na jej zakup mogliby sobie pozwolić zarówno „inwestorzy instytucjonalni, jak i indywidualni”. „Zachętą miałoby być też zwolnienie z podatku Belki” – czytamy w „DGP”.

Stałe oprocentowanie, dopuszczony obrót publiczny

Dziennik informuje, że obligacja miałaby mieć stałe oprocentowanie, a okres, na jaki zostałaby wyemitowana wyniósłby pięć lat. Dopuszczenie do obrotu publicznego oraz fakt, że obligacje będą notowane na giełdzie, mają pozwolić posiadaczom na ich sprzedaż.

Emitenci obligacji będą musieli spełniać odpowiednie warunki. Wartość emisji ma wynieść 100 mln złotych, co wykluczy z programu mniejsze firmy. Ponadto, emitent musi mieć dobry rating, posiadać „dwie niezależnie opnie o wiarygodności kredytowej”. Wszystko po to, by zapewnić bezpieczeństwo nabywcy papieru wartościowego.

Plan MAP zakłada też, jak pisze „DGP”, „stworzenie wehikułu inwestycyjnego, który pełniłby rolę czegoś w rodzaju animatora rynku obligacji rozwojowych m.in. poprzez przyciąganie kapitału zagranicznego”.

FIOR przyciągnie inwestorów

Podmiotem tym miałaby być Firma Inwestująca w Obligacje Rozwojowe (FIOR). Minimalny jej kapitał wyniósłby 100 mln zł podlegałaby kontroli Komisji Nadzoru Finansowego. FIOR emitowałby „obligacje refinansowe, za pieniądze z których kupowane byłyby obligacje rozwojowe”. Na ten cel miałoby być przeznaczone co najmniej 80 proc. wpływów z obrotu obligacjami refinansowymi.

„Kupującymi obligacje refinansowe mogliby być duzi krajowi i zagraniczni inwestorzy (minimalna wartość emisji to 500 mln zł)., w tym takie instytucje jak Europejski Bank Inwestycyjny i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju” – czytamy w „Dzienniku Gazecie Prawnej”.

FIOR działałaby w formie spółki akcyjnej i byłaby notowana na giełdzie. Ministerstwo Aktywów Państwowych chce, aby pierwsza emisja obligacji refinansowych nastąpiła w II kwartale przyszłego roku.

Co to oznacza dla Trójmorza?

Plan Ministerstwa Aktywów Państwowych umożliwi – poprzez wzrost emisji obligacji – budowę znaczącego w regionie obrotu kapitałem. Może to zostać wykorzystane jako skuteczne narzędzie, by pogłębić współpracę gospodarczą w ramach Trójmorza.

Zakumulowany w obligacjach kapitał wpłynie też pozytywnie na konkurencyjność Polski. Pozwoli to na wzmacnianie swojej pozycji w regionie i w ramach formatów, w których uczestniczy Rzeczpospolita Polska.

Źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”

Skip to content