Trimarium

Analizy, opinie i komentarze najważniejszych wydarzeń

Ożywienie gospodarcze Trójmorza w cieniu większej inflacji

Autor: Dr Tomasz Teluk
Podziel się tym wpisem:

Dynamiczny rozwój gospodarczy regionu po pandemii jest okupiony wzrostem cen w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Co prawda państwa Trójmorza przeżywają ożywienie gospodarcze, ale problemy z łańcuchami dostaw oraz drukowanie pieniędzy w ramach pakietów pomocowych, nakręca spiralę wzrostu cen.

W wielu krajach regionu inflacja zbliża się do 5 proc.

Według najnowszych danych Eurostatu, ceny w ujęciu rocznym w lipcu najbardziej rosną w Estonii o 4,9 proc. do , w Polsce o 4,7 proc., na Węgrzech o tę samą wartość, na Litwie o 4,3 proc. i w Rumunii o 3,8 proc. Średnioroczna inflacja dla krajów Unii Europejskiej wyniosła w lipcu 2,5 proc., a dla strefy Euro – 2,2 proc.

Największe skoki w sektorze energii

Spośród państw Trójmorza najniższy wzrost cen zanotowano w Słowenii – 2 proc. oraz Bułgarii – jedynie 2,2 proc. Najniższą inflację w Europie odczuwali zaś mieszkańcy Malty – 0,3 proc., Grecji – 0,7 proc. oraz Włoch, gdzie ceny były droższe zaledwie o 1 proc. od tych rok temu.

Według danych Eurostatu, inflacja w UE zaczęła gwałtownie rosnąć od początku tego roku po okresie długoterminowego spadku od połowy 2018 r. W drugiej połowie 2020 r. ceny zaczęły nawet spadać, lecz stabilizację pokrzyżowała pandemia Covid-19 oraz lockdowny europejskich gospodarek.

Jeśli chodzi o inflację sektorową, to największy wzrost cen zanotowano w sektorze energii aż o 14,3 proc., co związane jest z europejską polityką wobec zmian klimatu. Drożały także używki – tytoń i alkohol – oraz artykuły żywnościowe.  

Skip to content