Trimarium

Analizy, opinie i komentarze najważniejszych wydarzeń

PIE: długoterminowy koszt wpływu pandemii koronawirusa na młodych wyniesie 44 bln USD

Podziel się tym wpisem:

 „Edukacja, rynek pracy i zdrowie psychiczne to trzy obszary, które w przypadku młodego pokolenia najsilniej odczują wpływ COVID-19” – pisze Polski Instytut Ekonomiczny. PIE ocenia, że długoterminowy globalny koszt wpływu pandemii na młodych ludzi może wynieść 44 bln dolarów.

Polski Instytut Ekonomiczny zaprezentował raport „Corona generation. Growing up in a pandemic”. Jak wynika z szacunków, ograniczenie dostępu do edukacji młodego pokolenia przełoży się na spadek wynagrodzeń o 6,2 proc. Obejmie to cały okres zatrudnienia młodych – około 45 lat. „Długoterminowe oddziaływanie na rynek pracy to niższe przez 15 lat pensje młodych pracowników o 4 proc. względem „normalnych” czasów” – zaznacza PIE.

„Strata edukacyjna”

Instytut wskazuje na „stratę edukacyjną”, czyli prolemy wynikające na przykład ze zdalnego nauczania, „mniej skutecznej formy przekazaywania wiedzy”. Koronakryzys, jak przekonuje PIE, dotyka młodych pracowników. Wzrost bezrobocia w  tej grupie wyniósł 8,7 proc., podczas gdy ogólny wzrost na świecie – 3,7 proc. „W 2020 r. całkowite koszty finansowe pandemii dla młodych ludzi sięgnęły 1,3 biliona USD, co odpowiada 1,5 proc. światowego PKB.” – czytamy.

Jak analizują autorzy raportu, ze względu na skutki pandemii, młodzi będą w przyszłości zarabiać ponad 6 proc. mniej. „Jeśli zsumujemy stratę w postaci niższych przyszłych płac młodych ludzi, to otrzymamy kwotę 465,8 mld dol. w skali roku, co stanowi ponad 0,5 proc. światowego PKB” – pisze Instytut.

Koszy gorszej kondycji psychicznej młodych

Autorzy raportu wskazują też na pogorszenie kondycji psychicznej młodych. To także będzie niosło za sobą „wymierne koszty ekonomiczne”. „Całkowity roczny wzrost kosztów spowodowanych rosnącymi problemami w sferze zdrowia psychicznego związanymi z COVID-19 wynosi 0,49% globalnego PKB, co przekłada się na kwotę 407 miliardów USD” – czytamy.

Według PIE, gorsza kondycja psychiczna młodych będzie wynikać m.in. z gorszych perspektyw na rynku pracy, problemów związanych z uzyskaniem stabilnego zatrudnienia, a także m.in. skutków izolacji społecznej. „Koszty COVID-19 w obszarze zdrowia psychicznego wahają się w zależności od regionu i wynoszą 0,53% PKB na Bliskim Wschodzie i w Afryce, 0,52% PKB w Azji Wschodniej i Pacyfiku, 0,49% PKB w Europie i Azji Środkowej, 0,44% PKB w Ameryka Północna, 0,41% PKB w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach oraz 0,38% PKB w Azji Południowej” – informują analitycy.

PIE o tym, jak złagodzić skutki koronakryzysu

Instytut podkreśla, że całkowite zniwelowanie kosztów pandemii i tego, jak COVID-19 na świecie odczują młodzi jest niemożliwe. Wymienia jednak potencjalne ruchy, które można wykonać, by nieco złagodzić skutki tąpnięcia.

„Warunkiem koniecznym przyszłej konkurencyjności ludzi na rynku pracy” jest, jak twierdzi PIE, stworzenie programu, który wyrównywałby „straty w wiedzy, umiejętnościach i kwalifikacjach młodego pokolenia”. Znaczącą rolę mogą też odegrać zwiększone nakłady na zdrowie psychiczne obywateli.

Źródło: Polski Instytut Ekonomiczny

Skip to content