PKN Orlen zmienia nazwę. Rozpoczyna się rebranding koncernu

Podziel się tym wpisem:

Na 3 lipca planowana jest zmiana nazwy Polski Koncern Naftowy Orlen SA na Orlen SA. Pozostałe dane identyfikacyjne spółki, adres i forma prawna nie zmienią się – poinformował koncern. Zmianę nazwy na Orlen SA przyjęli niedawno akcjonariusze, z których największym jest Skarb Państwa.

„3 lipca 2023 r. planowana jest zmiana nazwy firmy Polski Koncern Naftowy Orlen SA na Orlen SA” – zapowiedział koncern. Jak podkreślił, niezmienione pozostaną inne dane identyfikacyjne spółki: numer identyfikacji podatkowej – NIP, REGON, a także numer Krajowego Rejestru Sądowego – KRS oraz adres siedziby i forma prawna.

Zmianę statutu spółki dotyczącą jej nazwy przyjęło w uchwale obradujące w Płocku 21 czerwca br. Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zgodnie z tą decyzją obowiązującą nazwą, zamiast dotychczasowej – Polski Koncern Naftowy Orlen SA – będzie Orlen SA. Jak wyjaśniono wówczas w komunikacie po obradach, uchwała wejdzie w życie z dniem podjęcia, natomiast z mocą obowiązującą od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zmianę statutu spółki, przewidującą zmianę jej nazwy, poparło 99,969 proc. głosujących akcjonariuszy.

Zmiana odzwierciedla rzeczywistość

W uzasadnieniu projektu uchwały wyjaśniono, że proponowana „zmiana firmy” odzwierciedli obecną, rzeczywistą formę działalności Orlenu i jego strategiczne priorytety rozwojowe, gdyż w latach 2023-2026 ok. 66 proc. wartości Grupy Orlen ma być generowana przez segmenty niezwiązane z przerobem ropy naftowej.

Tym samym – jak wskazano w uzasadnieniu – określenie „naftowy” w aktualnej nazwie firmy „nie jest już adekwatne i spójne z wizją spółki oraz ambicjami rozszerzenia marki poza segment paliwowy”, jak np. energetyka odnawialna czy elektromobilność.

W lutym tego roku Grupa Orlen zaktualizowała strategię do 2030 r., uwzględniając priorytetowe cele multienergetycznego koncernu, jaki powstał po fuzji z Grupą Energa w 2020 r., a także z Grupą Lotos i PGNiG w 2022 r. Aktualizacja zakłada m.in., że do końca dekady nakłady inwestycyjne koncernu wyniosą ok. 320 mld zł.

pap/Orlen

fot. twitter/@b_prasoweORLEN

Skip to content