„Poprawa jakości życia mieszkańców regionu poprzez inwestycje w infrastrukturę”. Prezes BGK o celu Funduszu Trójmorza

Podziel się tym wpisem:

– Publiczne inwestycje to sposób na wzrost gospodarczy krajów Trójmorza po kryzysie związanym z pandemią – stwierdziła prezes BGK, przewodnicząca rady nadzorczej Funduszu Inwestycyjnego Inicjatywy Trójmorza, Beata Daszyńska-Muzyczka podczas hybrydowej konferencji w Sofii „Equity for Infrastructure” zorganizowanej przez Bułgarski Bank Rozwoju.

Beata Daszyńska-Muzyczka podkreśliła, że inwestycje w infrastrukturę to priorytet dla państw Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej. Wskazała również, że lukę infrastrukturalną w państwach Trójmorza do 2030 roku mogą zasypać roczne inwestycje na poziomie 3-8 proc. PKB. Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego powoływała się przy tym na raport Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Fundusz Trójmorza i środki publiczne

– Efektywne wykorzystanie środków z Funduszu Trójmorza, pieniędzy publicznych i funduszy unijnych istotnie wpłynie na przyszłe wskaźniki PKB – zauważyła Daszyńska-Muzyczka. – Fundusz Trójmorza to zresztą nie tylko wielka perspektywa dla Polski, ale i dla innych państw regionu  – dodała prezes BGK.

Beata Daszyńska-Muzyczka wskazała również konkretne potrzeby inwestycyjne krajów Inicjatywy. – Konieczne są inwestycje na poziomie 165 mld euro w rozwój sieci drogowej, kolejne 100 mld euro w kolej czy 11 mld euro w lotniska. Należy również pamiętać o inwestycjach w infrastrukturę energetyczną, które szacuje się  na 16 mld czy w telekomunikację. Te ostatnie to kwota rzędu 130 mld euro – wyliczyła szefowa Banku Gospodarstwa Krajowego.

Cele Funduszu Trójmorza

– Musimy zwiększyć świadomość pośród europejskich instytucji finansowych, co do działalności Funduszu Trójmorza – zaapelowała Daszyńska-Muzyczka. Prezes BGK wyjaśniła, że Fundusz Trójmorza powstał z inicjatywy Polski i właśnie BGK. – Naszym celem jest rozwój infrastruktury energetycznej, logistyczno-transportowej i informatyczno-telekomunikacyjnej w Europie Środkowej. W ten sposób chcemy budować silną UE – stwierdziła Beata Daszyńska-Muzyczka.

– Lepsza infrastruktura zbliża do siebie kraje i ludzi. Teraz, choć żyjemy blisko siebie, wciąż niewiele o sobie nawzajem wiemy – podkreślała prezes BGK podczas wydarzenia. Podkreśliła także, że Inicjatywa Trójmorza nie ma stanowić konkurencje dla Unii Europejskiej, „wzmocnić jej konkurencyjność”. – Osiągniemy to zasypując lukę w infrastrukturze między Wschodem a Zachodem – stwierdziła.

Źródła: PAP, BGK

Skip to content