Prezydent Andrzej Duda do uczestników CEE Digital Summit Warsaw 2021: filar cyfrowy jest najbardziej newralgiczną płaszczyzną trójmorskiej współpracy

Podziel się tym wpisem:

Inicjatywa Trójmorza to wspólna odpowiedź państw Europy Środkowo-Wschodniej na globalne i unijne wyzwania. Skupia się ona na rozwijaniu konektywności w obszarach o znaczeniu strategicznym dla naszego regionu: transportu, energetyki i cyfryzacji. Filar cyfrowy stanowi jej najbardziej istotną i newralgiczną płaszczyznę współpracy – napisał w swoim liście do uczestników konferencji CEE Digital Summit Warsaw 2021 Andrzej Duda, prezydent Polski.

Odbywający się w Warszawie cyfrowy szczyt CEE Digital Summit jest organizowany z inicjatywy Związku Cyfrowa Polska w ramach współpracy organizacji branży cyfrowej naszego regionu – CEE Digital Coalition. Swój list do uczestników wydarzenia napisał prezydent Polski. Odczytał go Zdzisław Sokal, doradca Andrzeja Dudy.

Pomyślna transformacja cyfrowa zdeterminuje sukces Trójmorza

Andrzej Duda podkreślił w liście, że „cyberprzestrzeń we współczesnym świecie nabiera fundamentalnego znaczenia” i staje się „jednym z głównych czynników wpływających zasadniczo na rozwój i zwiększenie dobrostanu naszych państw”. „Dodatkowo, rosnąca zależność rozwoju społeczno-gospodarczego od technologii oraz konektywności cyfrowej powoduje spotęgowanie wpływu cyberprzestrzeni w obszarze gospodarki i geoekonomii. Otwiera ona zatem przed nami niewyobrażalne dotąd szanse i możliwości, będąc przy tym jednym z największych wyzwań, przed którymi stanęliśmy jako ludzkość” – stwierdził prezydent.

Jak podkreślił Andrzej Duda, Inicjatywa Trójmorza powstała jako „wspólna odpowiedź” tej części Europy na wyzwania globalne i unijne. Spośród trzech filarów jej działania: energetyki, transportu i cyfryzacji. Ten ostatni stanowi, przekonywał prezydent, „najbardziej istotną i newralgiczną płaszczyznę współpracy, determinującą sukces całej Inicjatywy”. „Od naszej bowiem umiejętności przyswajania i wykorzystania najnowszych technologii oraz funkcjonowania w rzeczywistości gospodarki cyfrowej zależy miejsce naszego regionu w gospodarce światowej” – stwierdził.

W swoim liście polityk przyznał, że pomimo tego liczba projektów w sferze cyfrowej, które zgłaszają członkowie Inicjatywy Trójmorza jest „daleka od uznania za satysfakcjonującą”. Są to idee, jak mówił, w porównaniu z przedsięwzięciami energetycznymi i transportowymi jedynie „na etapie koncepcyjnym”. „Skala i charakter zagrożeń na arenie międzynarodowej wskazują na konieczność współpracy państw o wspólnych wartościach i wspólnej tożsamości w zakresie wiarygodnej, bezpiecznej infrastruktury oraz szybkiego postępu w dziedzinie technologii informacyjnej” – ocenił prezydent.

„Cyfrowa autostrada Trójmorza”

Andrzej Duda nawiązał do wizji Three Seas Smart Connectivity, którą podczas Szczytu Trójmorza w Tallinnie w 2020 roku zaproponowała Kersti Kaljulaid, prezydent Estonii. Wizja ta, stwierdził, może być „punktem wyjścia naszej współpracy w ramach Inicjatywy Trójmorza w obszarze cyfrowym”. „Połączenie naszej infrastruktury energetycznej i transportowej z platformami i usługami cyfrowymi jest warunkiem objęcia przez nasz region skutecznej pozycji konkurencyjnej na arenie globalnej” – oświadczył prezydent i wykazał potrzebę wzmożenia wysiłków krajów regionu na rzecz realizacji transformacji cyfrowej.

Polityk przypomniał, że w ramach Inicjatywy Warszawa współpracuje m.in. z krajami bałtyckimi w sferze łączności 5G i zautomatyzowanej mobilności. Dodał, że pomysł Polski, by stworzyć „cyfrową autostradę Trójmorza”, znalazł się wśród projektów priorytetowych, które zgłosili członkowie formatu. Autostrada ma wzmocnić bezpieczeństwo i odporność infrastruktury cyfrowej. „W tym kontekście należy podkreślić, że państwa Trójmorza inwestują znaczne środki finansowe na realizację projektów i przeprowadzenie transformacji cyfrowej” – wskazał. Przypomniał, że w ramach wieloletnich ram finansowych UE na lata 2021-2027 oraz Funduszu Odbudowy środki te wynoszą ok. 9 mld euro.

Jak przekonywał Andrzej Duda, państwa regionu powinny „w pierwszej kolejności wykorzystać rozwiązania cyfrowe opracowane przez firmy naszego regionu”, bowiem technologie te „nie ustępują produktom oferowanym przez aktorów spoza Trójmorza.

Źródło: CEE Digital Summit Warsaw 2021

Fot. Marek Borawski/Kancelaria Prezydenta

Skip to content