Trimarium

Analizy, opinie i komentarze najważniejszych wydarzeń

Stowarzyszenie Białoruskiego Biznesu za Granicą nadzieją dla przedsiębiorców z diaspory

Autor: Jakub Lachert
Podziel się tym wpisem:

W lipcu w Warszawie powstało Stowarzyszenie Białoruskiego Biznesu za Granicą, (ang. Association of Belarusian Bussiness Abroad – ABBA). Założycielami tej organizacji są Jauhien Bury i Mikałaj Prokofjeu z urzędującego w Warszawie opozycyjnego Narodowego Zarządu Antykryzysowego.

Bury i Prokofjeu prowadzili prywatne przedsiębiorstwa na Białorusi jednakże na skutek represji władz zdecydowali się na emigrację i włączenie do struktur politycznych demokratycznej opozycji. Narodowy Zarząd Antykryzysowy jest głównym ciałem politycznym diaspory białoruskiej, mając na celu przejęcie władzy przez demokratyczną opozycję na Białorusi. Ten organ współpracuje zarówno ze sztabem Swiatłany Cichanouskiej jak również Radą Koordynacyjną.

Szkolenia, nauka języka

ABBA natomiast ma celu wsparcie przedsiębiorców białoruskich, którzy zdecydują się przenieść swoją działalność za granicę. Pomoc tej organizacji nie będzie polegała na bezpośrednim wsparciu finansowym, a jedynie na konsultowaniu z przedstawicielami biznesu możliwości otwarcia firmy na nowym rynku, badaniach rynku, szkoleniu pracowników oraz pomocy przy znajdowaniu inwestorów. Szkolenia dla białoruskich biznesmenów z zakresu przepisów prawnych w danym państwie czy nauka mają ułatwić im samodzielną działalność w danym kraju. Ważnym elementem szkoleń jest również dalsze przekazywanie wiedzy kolejnym przedsiębiorcom, którzy zdecydowaliby się rozpocząć działalność za granicą.

Jedną z pierwszych inicjatyw ABBA jest organizowane w Kijowie „Forum Biznes-Białoruś. Uczyć. Pomagać. Chronić”, którego celem jest wsparcie dla wszystkich Białorusinów, którzy chcieliby rozpocząć swoją działalność za granicą. Jauhien Bury podkreśla znaczenie współpracy swojej organizacji z biurem Swiatłany Cichanouskiej, które powinno działać na rzecz białoruskiego biznesu.

Grupa dotknięta represjami

Przedsiębiorcy byli jedną z pierwszych grup na Białorusi, które odczuły represje Alaksandra Łukaszenki po sfałszowanych wyborach w 2020 roku. Główne kierunki migracji przedsiębiorców z Białorusi to Litwa i Polska, gdzie stworzono odpowiednie warunki do relokacji firm, jak polska platforma Poland Business Harbour przeznaczona między innymi dla obywateli sąsiadującego państwa.

Można więc założyć, że celem organizacji ABBA będzie w przyszłości utrzymanie związków przedsiębiorców białoruskich z ojczyzną. W przyszłości, jeśli dojdzie do przemian politycznych na Białorusi, to takie organizacje jak ABBA będą prawdopodobnie koordynowały powroty białoruskich przedsiębiorców do kraju.

Skip to content