[Szczyt Trójmorza] Nowe wyzwania dla transportu w regionie

Autor: Jakub Lachert
Podziel się tym wpisem:

W trakcie drugiego dnia Szczytu Trójmorza jednym z elementów dyskusji były zagadnienia związane z transportem. Budowa nowej infrastruktury drogowej, kolejowej, morskiej i lotniczej stanowi jedno z podstawowych wyzwań w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej.

Główną osią transportową w regionie są projekty Via Carpatia oraz Via Baltica wsparte przez połączenia kolejowe Rail Baltica i nowa inicjatywa, która została zaproponowana podczas Szczytu Trójmorza w Sofii: stworzenie połączenia kolejowego Rail Carpathia. W wymiarze lotniczym podstawowym wyzwaniem jest budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) w środkowej Polsce stanowiącego hub dla regionu na połączenia międzykontynentalne.

W panelu ekspertów prezentującym główne wyzwania dla transportu w regionie Trójmorza, zwrócono uwagę na strategię budowy komplementarnych projektów, które muszą mieć wymiar regionalny. Wśród innowacyjnych pomysłów była kwestia wykorzystywania dronów do celów transportowych zaprezentowana przez Ivet Vidinovą, dyrektorkę DRONAMICS, firmy, której drony są wykorzystywane do transportu ładunku. Według Vidinovej, głównym wyzwaniem współczesnej logistyki transportowej jest wykorzystanie cyfryzacji jako elementu wspierającego nowoczesne formy transportu.

Państwa inicjatywy Trójmorza jak Chorwacja czy Słowenia, które są oddalone od głównej osi komunikacyjnej w postaci Via Carpathia, chcą wykorzystać potencjał swoich portów jako elementu łączącego główne szlaki handlowe z ich portami. Prezes Rady Nadzorczej portu w słoweńskim Koprze podkreślał znaczenie inwestycji w morskie szlaki komunikacyjne, które podobnie jak CPK łączą globalne trasy handlowe obsługując kontenerowce, które są znacznie bardziej wydajne od transportu drogowego, kolejowego czy lotniczego.

Główne wnioski, które były wyciągane podczas dyskusji o rozwoju transportu w państwach Trójmorza, dotyczyły znaczenia modułowości myślenia o różnych środkach transportu i budowanie ich w oparciu o rozwiązania regionalne. Rozwój infrastruktury transportowej w regionie jest jednym z elementów, które łączyły zainteresowane państwa. Każde z państw Trójmorza posiadając różne uwarunkowania transportowe próbuje inwestować w te środki transportu, które zbliżą je z regionem. W przypadku Bułgarii np. ważnym elementem budowy infrastruktury jest dostęp do greckich portów.

Skip to content