Szef polskiego MSZ po szczycie V4: oczekujemy na wprowadzenie w UE zielonych certyfikatów covidowych, to kwestia tygodni

Podziel się tym wpisem:

– Omawialiśmy kwestie wzmocnienia współpracy wyszehradzkiej na forum międzynarodowym – powiedział Zbigniew Rau po spotkaniu ministrów spraw zagranicznych Grupy Wyszehradzkiej. Dodał, że Polska przedstawiła propozycje inicjatyw w kontekście ONZ, OECD czy też międzynarodowych instytucji finansowych.

Szefowie dyplomacji spotkali się 14 maja w Łodzi w ramach polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej. Ministrowie zajęli się m.in. przeglądem stanu realizacji postanowień jubileuszowej deklaracji politycznej, przyjętej przez szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej podczas lutowego szczytu w Krakowie. Wymieniono także opinie w sprawie dalszego zacieśnienia współpracy V4 w sferze ekonomicznej, nowych technologii czy wychodzenia z pandemii COVID-19.

Zielone certyfikaty covidowe

– Oczekujemy wprowadzenia w Unii Europejskiej zielonych certyfikatów covidowych. Myślę, że to kwestia przyszłego miesiąca – oznajmił minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau po spotkaniu V4.

Czechy i Węgry ogłosiły ponadto, że znoszą ograniczenia w podróżowaniu dla zaszczepionych obywateli obu państw. Minister Zbigniew Rau zapytany czy Polska dołączy do powyższych krajów, podkreślił, że to kwestia dodatkowych uzgodnień. – Należy pamiętać, że na Węgrzech szczepi się również preparatami niezatwierdzonymi przez Europejską Agencję Leków – przypomniał Rau.

– Sprawa jest jednak otwarta. Żeby teraz przystąpić do tego rozwiązania potrzebna byłaby dodatkowa decyzja ministra zdrowia. Dodajmy, że to sprawa kilku tygodni i będzie po wszystkim, przynajmniej w Europie – dodał szef MSZ.

Prezydencja Węgier

Na spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej nie zabrakło również omówienia założeń programowych najbliższej prezydencji Węgier w tym formacie. Przewodnictwo Budapesztu rozpocznie się już 1 lipca. Skupiono się także na tej kwestii w kontekście celów i założeń samych ministrów spraw zagranicznych.

Zbigniew Rau podkreślił także, jak ważna jest współpraca Polski i całej Grupy Wyszehradzkiej z państwami Bałkanów Zachodnich. W związku z tym szef polskiego MSZ poinformował o organizacji spotkania ministrów zagranicznych właśnie w formule państw V4 wraz z krajami z Bałkanów Zachodnich. Wydarzenie odbędzie się w czerwcu w Poznaniu.

Zrodlo: gov.pl, pap

Skip to content