Transformacja cyfrowa Trójmorza

Podziel się tym wpisem:

30 listopada, odbyła się w Brdo pri Kranju (Słowenia), w trybie hybrydowym, ministerialna konferencja poświęcona transformacji cyfrowej przedstawicieli krajów Inicjatywy Trójmorza.

Celem pierwszej konferencji ministerialnej inicjatywy Trójmorza dotyczącej transformacji cyfrowej było nawiązanie bliższej współpracy rozwojowej w regionie oraz wymiana najlepszych praktyk w zakresie cyfryzacji. Jak podkreślił podczas otwarcia konferencji słoweński minister ds. transformacji cyfrowej Mark Boris Andrijanič: „Inicjatywa krajów Trójmorza może mieć ogromny potencjał, by stać się najbardziej zaawansowanymi cyfrowo krajami Europy, przyczyniając się tym samym do przełomu rozwojowego w całej UE. Posiadamy wiedzę i determinację, aby stworzyć najbardziej konkurencyjne środowisko dla rozwoju technologii cyfrowych w Europie. Musimy uczyć się od siebie nawzajem, dziś wymieniliśmy się najlepszymi praktykami w zakresie cyfryzacji edukacji, ochrony zdrowia, administracji publicznej i gospodarki.” – twierdził słoweński polityk.

Działania prezydencji słoweńskiej

Przedstawiciele krajów Inicjatywy Trójmorza z zadowoleniem przyjęli postępy w przyjmowaniu ustaw cyfrowych i pogratulowali prezydencji słoweńskiej udanego przyjęcia „podejścia ogólnego” państw członkowskich UE do ustawy o usługach cyfrowych i ustawy o rynkach cyfrowych na posiedzeniu Rady ds. Konkurencyjności. Zgodzili się, że są to akty o znaczeniu historycznym, które zapewniają odpowiednią równowagę między bezpieczeństwem i ochroną konsumentów a zapewnieniem odpowiednich zachęt dla innowacji.

Skip to content