WOT przeszkoli pracowników Poczty Polskiej

Autor: Redakcja
Podziel się tym wpisem:

Poczta Polska i Wojska Obrony Terytorialnej zawarły wzajemne porozumienie o współpracy na rzecz wzmocnienia zdolności obronnych państwa. O podpisaniu porozumienia poinformowano za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Porozumienie popisane zostało przez prezesa Poczty Polskiej Tomasza Zdzikota oraz wiceprezesa Krzysztofa Falkowskiego i dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej gen. broni Wiesława Kukułę.

Specjalne szkolenia pracowników

Podpisane we wtorek porozumienie ma być rozszerzeniem dotychczasowej współpracy. Możliwe stanie się m.in.: organizacja szkoleń dla pracowników narodowego operatora pocztowego, realizacja wspólnych treningów z doskonalenia form współdziałania, współpraca kadry instruktorskiej i dydaktycznej obu stron.

Ma być to także okazja do rozwinięcia współpracy w zakresie przygotowania żołnierzy WOT i pocztowców do kooperacji w stanach gotowości obronnej państwa.

Cytowany w komunikacie prezes Tomasz Zdzikot wskazał, że „jako pracodawca nie tylko popieramy ideę służby w WOT, ale także zachęcamy i nagradzamy Pocztowców, którzy w szeregach Terytorialsów widzą swoje miejsce”.

Kolejny przedstawiciel Amnesty International rezygnuje

„Wojna za naszą wschodnią granicą unaoczniła, jak ważne jest kształcenie i rozwijanie postaw proobronnych oraz właściwe współdziałanie pomiędzy kluczowymi podmiotami w państwie. To też zakłada zawarte dzisiaj porozumienie z WOT” – zaznaczył.

***

Od maja br. działa specjalny program „Ramię w Ramię z WOT”, stwarzający pracownikom atrakcyjne warunki do łączenia pracy ze służbą na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. Pocztowcy służący w szeregach Wojsk Obrony Terytorialnej zyskują m.in. dofinansowanie do zajęć sportowych, dodatkowe 2 dni wolne od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w danym roku kalendarzowym, a nieobecności w pracy bezpośrednio związane z pełnieniem terytorialnej służby wojskowej nie mają wpływu na wysokość premii.

W komunikacie dodano, że od lipca br. Poczta Polska wprowadziła też program „Powitanie z bronią”, dedykowany Pocztowcom, którzy chcieliby zdobyć podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie posługiwania się bronią.

PAP

fot. twitter/Terytorialsi

Skip to content