„Współpraca na rzecz budowy cyfrowego Trójmorza”. List intencyjny BGK, PIE i Związku Cyfrowa Polska

Podziel się tym wpisem:

Bank Gospodarstwa Krajowego, Polski Instytut Ekonomiczny oraz Związek Cyfrowa Polska podpisały list intencyjny o współpracy w sferze „rozwoju i upowszechniania cyfryzacji w krajach Inicjatywy Trójmorza”.

Współdziałanie instytucji ma dotyczyć „m.in. budowy sieci 5G, cyberbezpieczeństwa, wspierania MŚP i start-upów czy podnoszenia świadomości i kompetencji cyfrowych” – przekazano w komunikacie.

Paweł Nierada: infrastruktura cyfrowa ma wielkie znaczenie dla regionu

Wśród sygnatariuszy dokumentu był Paweł Nierada, pierwszy wiceprezes zarządu Banku Gospodarstwa Narodowego. Spółka ta angażuję się w rozwój Inicjatywy Trójmorza np. poprzez udział w Funduszu Inwestycyjnym Inicjatywy Trójmorza, którego jest współzałożycielem i inicjatorem.

– Doskonale rozumiemy jak wielkie znaczenie dla rozwoju Polski i regionu mają kwestie infrastruktury cyfrowej. Jest to szczególnie widoczne teraz, w dobie pandemii Dlatego wraz z PIE i przy współpracy ze Związkiem Cyfrowa Polska, wspieramy działania dla rozwoju cyfryzacji w krajach Inicjatywy Trójmorza – mówił Nierada.

Wspólne wyzwanie: cyfryzacja gospodarki

Prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik zaznaczył, że w regionie potrzebne są cyfrowe inicjatywy i projekty. W jego opinii Związek, BGK i PIE są instytucjami, które „mają wszelkie kompetencje, by inicjować z krajami Trójmorza przedsięwzięcia, które będą kształtowały i prezentowały głos przedsiębiorców sektora cyfrowego i nowoczesnych technologii, obywateli i wybranych instytucji publicznych naszego regionu”.

Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego, mówił, że państwa Inicjatywy tworzą „najbardziej dynamicznie rozwijający się region Unii Europejskiej”. Region ten, jak wskazał, ma jedno wspólne, największe, wyzwanie – cyfryzację gospodarki. – Gruntowna analiza ekonomiczna tego obszaru może pomóc zwiększyć konkurencyjność, ale też współpracę między krajami i firmami regionu. Mam nadzieję, że analizy przygotowywane przez ekspertów PIE przyczynią się do rozwoju gospodarek Trójmorza oraz pomogą podnieść poziom ich cyfryzacji – zaznaczył cytowany w komunikacie szef PIE.

5G, cyberbezpieczeństwo, edukacja

BGK, PIE i Związek Cyfrowa Polska będą współpracować m.in. w zakresie „cyberbezpieczeństwa, swobodnego przepływu danych oraz powszechnego dostępu do internetu i usług cyfrowych w krajach Inicjatywy Trójmorza, w tym budowy i wdrażania sieci 5G”. Podpisany przez instytucje list intencyjny zapowiada też organizację projektów edukacyjnych, które mają „podnieść kompetencje cyfrowe” mieszkańców tej części Europy. Planowane jest też wspieranie w cyfrowym rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.

W dokumencie wskazano na to, że jest to kooperacja istotna, ze względu na rolę, jaką odegra sieć 5G w trójmorskich gospodarkach, a także „konieczność stałego podnoszenia świadomości o cyberzagrożeniach wśród konsumentów i przedsiębiorców z krajów Inicjatywy Trójmorza”.

Źródło i fot. ilustracyjna: Związek Cyfrowa Polska, Bank Gospodarstwa Krajowego

Skip to content