Trimarium

Analizy, opinie i komentarze najważniejszych wydarzeń

Współpraca regionalna GK GPW – konferencja prasowa z udziałem Prezesa GPW Marka Dietla i wiceprezesa TGE Adama Młodkowskiego oraz Richarda Végha, Prezesa Zarządu Giełdy w Budapeszcie

Podziel się tym wpisem:

Trzeba budować mechanizmy synergii między rynkami kapitałowymi a towarowymi w ramach współpracy regionalnej pomiędzy Polską a Węgrami, Adam Młodkowski wiceprezes TGE

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Towarowa Giełda Energii, Narodowy Bank Węgier i Budapest Stock Exchange, podpisały Porozumienie Term Sheet w którym zadeklarowały powołanie do 30 września 2022 r. spółki Central Post-trade Solutions.

Porozumienie to polega na połączeniu polskiej spółki z węgierską spółką, które ma na celu stworzenie środkowo-europejskiej izby rozliczeniowej. Te działania mają charakter stricte biznesowy i ma prowadzić do ochrony lokalnych podmiotów przed zewnętrzną konkurencją.

Obecnie jedynym akcjonariuszem IRGITu jest TGE, której znowu jedynym akcjonariuszem jest GPW, z kolei jedynym akcjonariuszem Keler ccp jest łącznie Giełda w Budapeszcie i Bank Centralny Węgier Central Post-trade Solutions będzie zależny zarówno od węgierskich jak i polskich podmiotów i będzie „spółką matką” zarówno wobel Keler ccp jak i IRGITu.

Zintegrowanie polskiego i węgierskiego biznesu w ramach spółki #CPS umożliwi uzyskanie synergii w zakresie stworzenia kompleksowej oferty rozliczeniowej  dla całego regionu – powiedział Marek Dietl Prezes Zarządu GPW. Prezes Dietl podkreślił, że z perspektywy rynków Europy Środkowo-Wschodniej istotne jest stworzenie wspólnego mechanizmu rozliczeniowego w oparciu o dwie spółki z Węgier i Polski. Keler ccp posiada duże doświadczenie międzynarodowe, z kolei IRGIT stara się umiędzynarodowić swoją pozycję podkreślił, Marek Dietl.

Skip to content