Trimarium

Analizy, opinie i komentarze najważniejszych wydarzeń

Cykl Solidarność a Trójmorze: dziedzictwo Solidarności w Czechach i na Słowacji

Autor: Redakcja Portalu Trójmorze
Podziel się tym wpisem:

W debacie udział wzięli: Jaromír Piskoř: czeski dysydent, polityk (deputowany Czechosłowackiego Parlamentu) i dziennikarz, redaktor naczelny https:/www.polskodnes.cz/, Petr Blažek czeski historyk związany z Instytutem Badań nad Reżimami Totalitarnymi,  Jaroslav Daniška, dziennikarz pisma Postoj.sk, redaktor naczelny pisma Impulz, założyciel projektu 1989.sk. Debatę prowadził Michał Wojda, Stowarzyszenie Trójmorze.

Tematem debaty było dziedzictwo Solidarności w Czechach i na Słowacji. Ważnym tematem debaty było również  aspekt społeczny tego fenomenu.

Pierwsza częśc debata poświęcona była dziedzictwu ruchów antykomunistycznych przed pojawieniem się Solidarności. Paneliści zgodnie stwierdzili, że ruch antykomunistyczny w Czechach i na Słowacji rozwjał się od siebie niezależnie. W przypadku Słowacji głównym ośrodkiem antykomunistycznym był kościół katolicki. Z kolei w Czechach ruch dysydencki skupiony wokół środowiska związanego z „Kartą 77” nie miał tak masowego charakteru jak Solidarność.

Z kolei w latach 80 ruch Solidarności stanowił inspirację dla dysydentów w Czechach i na Słowacji. Jednocześnie ta działalność opozycyjna spotykała się ze zdecydowaną reakcją władz reżimu komunistycznego, którego propaganda była wymierzona nie tylko w sam ruch Solidarności ale również społeczeństwo Polskie.

Debata została zrealizowana w ramach środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Więcej na niw.gov.pl

Całość można znaleźć: https://www.youtube.com/watch?v=9U2dnjdKQZg&t=2s

Skip to content