Trimarium

Analizy, opinie i komentarze najważniejszych wydarzeń

Webinarium Solidarność a Trójmorze – wpływ Solidarności na sytuację polityczną na świecie

Autor: Redakcja Portalu Trójmorza
Podziel się tym wpisem:

Gośćmi wydarzenia byli Artur Mrówczyński-Van Allen: współzałożyciel i członek zarządu Międzynarodowego Centrum Badań Fenomenu Solidarności oraz doktor habilitowany Michał Łuczewski socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Debata prowadzona była przez Grzegorza Górnego Prezesa Stowarzyszenia Trójmorze.

W tej debacie ruch Solidarności rozpatrywany był na wielu płaszczyznach. Zarówno osobistych przeżyć, które opisał Artur Mrówczyński-Van Allen z perspektywy uczestnika wydarzeń w Gdańsku w latach 80tych jak również późniejszych z życia emigranta w Hiszpanii.

W debacie podnoszony był również wymiar duchowy Solidarności jako wspólnego dziedzictwa ludzi związanych z kościołem katolickim oraz nauczaniem Jana Pawła II, który przeciwstawiał pokojowy ruch Solidarności innym kierunkom w ramach kościoła katolickiego np: Teologii Wyzwolenia.

Zmaganie się tych dwóch ruchów w kościele katolickim jest w szczególności widoczne w Ameryce Łacińskiej gdzie nauczanie Jana Pawła II było konfrontowane z Teologią Wyzwolenia, która była obecna w różnych środowiskach na tym kontynencie.

Podstawową konkluzją tej debaty było jednak przedstawienie ruchu Solidarności jako wielowymiarowej inicjatywy ludzi danej epoki, który może być rozpatrywany zarówno jako działalność społeczna, polityczna oraz posiadająca wymiar duchowy, religijny.

W debacie rozpatrywane były również semantyczne róznice pomiędzy takimi terminami jak solidarność, która jest ponad-ideologicznym ruchem społecznym czy solidaryzm, który z kolei jest jedną z ideologii.

Debata została zrealizowana w ramach środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Więcej na niw.gov.pl

Całość można znaleźć: https://www.youtube.com/watch?v=KGyIwlfyBu0&t=4s

Skip to content