Trimarium

Analizy, opinie i komentarze najważniejszych wydarzeń

Wydarzenia

Na długo zanim zdefiniowano Międzymorze

Zanim Europa Środkowo-Wschodnia została zdefiniowana jako wspólny obszar geograficzno-gospodarczo-polityczny, określany mianem Międzymorza (po raz pierwszy zdefiniowanego w ten sposób w 1918 r. przez prof. Eugeniusza Romera), idea ta – w ujęciu zawężonym do ziem Rzeczpospolitej oraz jej lenn – pojawiła…

[ANALIZA] Republika Czeska dywersyfikuje dostawy gazu ziemnego

Wieloletnia współpraca z Rosją, ale jednocześnie brak odpowiedniej polityki dywersyfikacji źródeł i kierunków dostaw gazu ziemnego sprawiła, że rząd w Pradze musiał podjąć, a w szczególności po rozpoczęciu wojny na Ukrainie, zdecydowane działania w kierunku importu surowca z innych źródeł.…

Kartka z kalendarza.16 I 1439 – Początek obrad soboru florenckiego

Był to XVII sobór powszechny, na którym planowano rozwiązać bardzo wiele różnych zagadnień związanych z bieżącymi problemami w Europie. W pierwszej kolejność był to sobór, który miał doprowadzić do ponownego zjednoczenia Kościołów. Stroną bardziej skłonną do ustępstw w stosunku do…

Kartka z kalendarza. 15 I 1938 – Wodowanie ORP „Orzeł”

„Orzeł” to jeden z tych okrętów Marynarki Wojennej RP, który jest owiany legendą ze względu na wspaniałą kartę w historii II Wojny Światowej. Jest też znany ze względu na swoje niewyjaśnione zaginięcie. Został zwodowany 15 stycznia 1938 roku w holenderskiej…

Skip to content