TFI PZU w krajach bałtyckich. Zwiększa wielkość zarządzanych aktywów

Autor: Redakcja
Podziel się tym wpisem:

PZU w najnowszym komunikacie przekazało, że TFI PZU (Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych) zwiększyło w ostatnim czasie wielkość zarządzanych przez siebie aktywów. O około 1,4 mld zł.

Było to możliwe dzięki pozyskaniu trzech zagranicznych klientów instytucjonalnych, którzy należą do Grupy PZU. Są to aktywa litewskich UAB PZU „Lietuva gyvybės draudimas” i „Lietuvos Draudimas” AB oraz łotewskiego AAS „Balta”. „Działanie wpisuje się w strategię Grupy PZU na lata 2021-2024, która zakłada wzrost środków klientów zewnętrznych zarządzanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych należące do Grupy do 60 mld zł” – podano w komunikacie.

Trwający ponad półtora roku projekt przejmowania zarządzania aktywami bałtyckich spółek był kolejnym etapem działań prowadzących do większej synergii między podmiotami Grupy. Szacujemy, że z tego tytułu uda się uzyskać istotne coroczne oszczędności. To też wypełnianie założeń Strategii Grupy PZU na lata 2021-2024, zakładającej rozwój wartości dodanej między najważniejszymi obszarami działalności – mówi Krzysztof Kozłowski, członek zarządu PZU SA odpowiedzialny za operacje zagraniczne.

Jak wyjaśniono w komunikacie, „TFI PZU zarządza portfelami łotewskiej i litewskich spółek korzystając z tzw. jednolitego paszportu europejskiego”. Wyjaśniono, że jesto to strategia „skoncentrowana jest na jak najlepszym (pod względem generowanego dochodu i ryzyka) dopasowaniu aktywów finansowych w portfelach do zobowiązań, z uwzględnieniem odpowiedniego bufora płynnościowego”.

Od dziś działa unijne embargo na węgiel z Rosji

– Dzięki przejęciu zarządzania litewskimi i łotewskimi aktywami, dzielimy się wiedzą i know- how wewnątrz Grupy PZU. Nasze spółki zagraniczne otrzymały dostęp do najwyższej klasy narzędzi i ekspertów inwestycyjnych. Stało się to też impulsem do ujednolicenia standardów i procedur, dzięki czemu zarządzanie portfelami stanie się łatwiejsze w przyszłości – mówi Robert Zima, prezes TFI PZU.

– Zarządzania portfelami spółek bałtyckich to kolejna inicjatywa, zaraz po przejęciu TFI Energia przez Grupę PZU, która rozwija inwestycyjny filar działalności Grupy. Pozyskane dzięki przejęciu środki bałtyckich ubezpieczycieli są inwestowane w papiery wartościowe denominowane w euro, emitowane przez rządy i emitentów korporacyjnych o wysokiej jakości kredytowej. W portfelu znajdują się papiery dłużne zarówno emitentów ze strefy euro, w której operacyjnie działają obie spółki, jak i obligacje emitentów z regionu Europy Środkowej oraz emerging markets – mówi Dariusz Lasek, wiceprezes TFI PZU.

źródło: PZU

fot. twitter/PZU

Skip to content