Ukraina, Rumunia i Mołdawia tworzą nowy format dyplomatyczny

Autor: Oleksandr Szewczenko
Podziel się tym wpisem:

Ministrowie spraw zagranicznych Mołdawii i Rumunii Nika Popescu i Bohdan Aurescu przybyli 15 września do Odessy, gdzie wspólnie ze swoim ukraińskim odpowiednikiem uzgodnili uruchomienie trójstronnego formatu współpracy.

„Dziś w Odesie przyjąłem ministrów spraw zagranicznych Mołdawii i Rumunii, aby uruchomić nowy format trójstronny. Wspólnie z ministrami energii skupiliśmy się na bezpieczeństwie energetycznym i uzgodniliśmy realizację wielu projektów, które umożliwią zwiększenie dostawy energii elektrycznej z Ukrainy do Mołdawii i Rumunii” – czytamy w poście Dmytra Kułeby na twitterze.

To spotkanie ministrów jest pierwszym w historii stosunków trójstronnych między Ukrainą, Mołdawią i Rumunią. Wzięli w nim udział także przedstawiciele najważniejszych firm energetycznych z tych trzech krajów.

We wspólnym komunikacie szefowie resortów polityki zagranicznej potwierdzili wsparcie Ukrainy w walce z Rosją, potępili rosyjską agresję i prowokacje, a także potwierdzili wsparcie Rumunii dla Mołdawii i Ukrainy na drodze do integracji europejskiej.

Dlaczego Ukraina nie chce negocjacji z Rosją?

Ukraina, Mołdawia i Rumunia zgodziły się również zawrzeć porozumienie trójstronne w celu wzmocnienia połączeń w dostawach energii między tymi trzema krajami oraz rozpocząć współpracę z Komisją Europejską w celu natychmiastowego wdrożenia tego porozumienia, w tym w części finansowej.

Strony wyraziły gotowość do regularnych spotkań. Kolejne spotkanie, którego termin nie został jeszcze ogłoszony, dotyczyć będzie rozbudowy potencjału tranzytowego Ukrainy, Mołdawii i Rumunii.

Ze strony Ukrainy jest to konsekwętna kontynuacja polityki zawierania regionalnych sojuszy, która zaczęła się jeszcze w 2020 roku, kiedy powstał Trójkąt Lubelski. W warunkach pełnoskalowej wojny zawieranie takich sojuszy oczywiście ma o wiele większe praktyczne znaczenie. Jak widać, w przypadku sojuszu z Rumunią i Mołdawią akcent został położony na współpracy energetycznej. Ponadto, taki sojusz może być przydatny w powstrzymaniu rosyjskich wpływów w Mołdawii, które ciągle są odczuwalne.

Michaił Gorbaczow. Demokrata z przymusu

Aktywność regionalna Ukrainy, w połączeniu z sukcesami na froncie, pozwala mówić o wielkich ambicjach tego państwa w polityce regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Ścisła współpraca Ukrainy z róźnymi państwami należącymi do Trójmorza (w tym kontekście mówimy o Rumunii) pozwala twierdzić, że Ukraina w praktyce coraz bardziej zbliża się do Trójmorza. Natomiast po zakończeniu wojny, kiedy Ukraina stanie się ciekawym rynkiem dla inwestycji zachodnich w ramach odbudowy tego państwa, rzeczywiste dołączenie się Ukrainy do Trójmorza stanie się ważne nie tylko dla Ukrainy, ale dla całego regionu.  

fot. twitter/

Skip to content