Polacy na Łotwie – postępująca rusyfikacja

Nasi rodacy stanowili czwartą pod względem liczebności mniejszość etniczną w Inflantach. Polskość na tych terenach jednak konsekwentnie zanika. Sentyment do Polaków, szczególnie w Łatgalii, południowo-zachodnim regionie Łotwy, przy granicy z Litwą i Białorusią, pozostaje silny. Naszym rodakom zawdzięcza się przecież wyzwolenie kraju spod bolszewickiej okupacji w roku 1920. W zeszłym roku, obchodziliśmy 100. lecie Kampanii … Czytaj dalej Polacy na Łotwie – postępująca rusyfikacja