Kartka z kalendarza. 5 XII 63 przed Chrystusem – Ostatnia mowa Cycerona w sprawie Katyliny

Autor: dr Tomasz Sińczak
Podziel się tym wpisem:

Wystąpienia Cycerona w sprawie Katyliny przeszły do historii politycznej jako majstersztyki przemówień publicznych. W rocznicę ostatniego z „katylińskich” wystąpień Cycerona przypominamy czytelnikom sprawę sprzysiężenia Katyliny i udział Cycerona w likwidacji tego ruchu zdesperowanych bezrolnych i pozbawionych perspektyw obywateli. Mowy Cycerona w sprawie Katyliny stały się też ponurym świadectwem epoki schyłku Republiki wstrząsanej wojnami i zmierzającej wielkimi krokami ku chaosowi wojen domowych. Konsul w ostatniej mowie wskazywał na konieczność egzekucji konspiratorów…

Problemy Republiki po zakończeniu dyktatury Sulli

Zdecydowanie najważniejszym z problemów jakie trapiły Republikę po zakończeniu dyktatury Sulli, poza sprawami międzynarodowymi, była kwestia rolna. Szybko w połowie lat sześćdziesiątych I wieku przed Chrystusem rosła bowiem liczna bezrolnych obywateli. Głód ziemi groził poważnymi konsekwencjami, o czym wiedziało wielu republikańskich polityków, na Półwyspie Apenińskim nie było też spokojnie ze względu na bliskie jeszcze wspomnienia tragicznych wydarzeń z czasów powstania Spartakusa. Szczególnie represjonowanym w czasie sullańskim regionem była Etruria, gdzie liczni weterani wojen z czasów starego dyktatora, zostali bez ziemi. Po porażkach wyborczych właśnie tam zawiązał spisek przeciwko Republice Luciusz Sergiusz Katylina.

Mowy Cycerona

Sam Katylina i jego „sprzysiężenie” nie było wielkim zagrożeniem do porządku w prawnym funkcjonowaniu Republiki, jednak z biegiem czasu Cyceron obawiając się rozprężenia w szeregach optymatów, postawił rozdmuchać sprawę Katyliny do wielkich rozmiarów. W kolejnych wystąpieniach piętnował zachowania bankruta i renegata wskazując na zagrożenia jakie może generować dla państwa i jego obywateli. Kolejne mowy skutecznie sprowokowały samego Katylinę do wystąpienia zbrojnego. W rezultacie Cyceron z wielką satysfakcją uzyskał zgodę na skazanie na śmierć pięciu stronników renegata. Szybko okazało się, że krótkotrwała afera walnie przyczyniła się do zmian wśród samych optymatów – zjednoczonych przez Cycerona. Stronnictwo arystokratyczne było gotowe do starcia z rosnącym w siłę Pompejuszem, który parł do władzy w Republice. Mowy, z których ostatnia miała miejsce właśnie 5 XII, finalnie dały stronnictwu popularów wielką siłę. Ze sprawą Katyliny wiąże się użycie szczegółowych uprawnień przez Senat, który wobec zagrożenia pozwalał konsulom „mieć baczenie, by rzeczpospolita nie zaznała uszczerbku”.  

Skip to content