Dyskusje o przyszłości Europy, apel młodych o reformę UE. Za nami kolejna edycja Polsko-Węgierskiego Uniwersytetu Letniego

Podziel się tym wpisem:

Na zamku w podkarpackim Krasiczynie odbyła (23-27 sierpnia) się kolejna, czwarta już, edycja Polsko-Węgierskiego Uniwersytetu Letniego Instytutu im. Wacława Felczaka. W piątek, w ostatni dzień wydarzenia, uczestnicy polsko-węgierskiej szkoły liderów otrzymali dyplomy i wzięli udział w uroczystej mszy świętej.

Wydarzenie rozpoczęło się 23 sierpnia, a głównym tematem, który przyświecał spotkaniom i dyskusjom była przyszłość Europy. Instytut im. Wacława Felczaka szczegółowo relacjonował kolejne dyskusje i spotkania w ramach Uniwersytetu Letniego.

Politycy zwracają się do młodych

List do uczestników i organizatorów wydarzenia napisał prezydent Polski Andrzej Duda.

„Duży, pozytywny wpływ na przemiany europejskie może mieć nasza współpraca w regionie w ramach Grupy Wyszehradzkiej oraz Inicjatywy Trójmorza. Jestem przekonany, że nadchodzi czas rosnącego znaczenia Europy Środkowo-Wschodniej” – napisał. Podkreślał też wyjątkowość losów Polski i Węgier i to, że „mało jest przykładów równie bliskich więzi między dwoma narodami”.

W swoim wideoapelu do zgromadzonych uczestników, minister sprawiedliwości Węgier Judit Varga wezwała do „podtrzymywania płomienia przyjaźni polsko-węgierskiej”. Wezwała też do pracy w celu utrwalania wiary w „zróżnicowanej i silnej Europy opartej na suwerennych narodach, której budulcem są rodzina i kultura chrześcijańska”.

Panele dyskusyjne dot. transportu, gospodarki, polityki

Jeden z paneli dyskusyjnych był poświęcony drodze Via Carpatia. Jego gościem był minister infrastruktury w polskim rządzie, Andrzej Adamczyk. Podkreślił on, że budowana trasa to „komunikacyjny kręgosłup Trójmorza”.

Wskazywał na potencjał państw naszego regionu, który wciąż nie jest w pełni wykorzystywany. – Obecnie członkami inicjatywy Via Carpatia jest już 11 krajów. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu mamy szansę zbudować bezpieczną, nowoczesną i komfortową drogę, która połączy porty Morza Bałtyckiego, przez Lublin, Rzeszów i Koszyce, z Morzem Egejskim – podkreślił.

Zaznaczył, że korytarz Via Carpatia ma mieć długość 8,8 tys. km. Dzięki temu projektowi rozwiną się połączenia na osi Północ-Południe, na czym zyska transport towarowy w Europie.

W panelu dotyczącym przyszłości Europy wzięli udział m.in. były marszałek Sejmu Marek Kuchciński, podsekretarz stanu w węgierskim Ministerstwie Zasobów Ludzkich Zsófia Rácz i wicewojewoda podkarpacki Jolanta Sawicka. – Unia Europejska była stworzona dla zapewnienia ram racjonalnej dyskusji między państwami, przy założeniu, że nie wszyscy w Europie myślą to samo i w ten sam sposób, a nie do atakowania jednych państw przez drugie – podkreśliła Rácz.

Z kolei podczas panelu dot. popandemicznej przyszłości gospodarki, prof. Zbigniew Krysiak z Instytutu Myśli Schumana podkreślał, że krajom Grupy Wyszehradzkiej udało się „wyjść stosunkowo obronną ręką” z kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa.

Eksperci wskazywali, że udało się to między innymi dzięki odważnym decyzjom rządów V4 oraz ich sprawniejszej polityce finansowej. Podczas tej samej dyskusji doradca węgierskiego premiera Márton Nagy wskazał również, że Polska awansowała w zestawieniu największych importerów z Węgier. W 2020 r. zajęła siódmą pozycję pod tym względem.

Jak dodał, jeśli zsumować wszystkie państwa Grupy Wyszehradzkiej, to są one większym partnerem handlowym Niemiec niż Stany Zjednczone. Przekonywał, że to ważne, bowiem gospodarka przekłąda się na wpływ Grupy.

Deklaracja Krasiczyńska

Instytut im. Wacława Felczaka opublikował także Deklarację Krasiczyńską, wspólne oświadczenie uczestników polsko-węgierskiego Uniwersytetu Letniego.

Zadeklarowali oni wspólną pracę „na szczeblu politycznym i obywatelskim, na rzecz wolnej, bezpiecznej, silnej i sprawiedliwej Europy”.

„Wyrażamy przekonanie, że potrzebna jest silna Europa i głęboka reforma Unii Europejskiej, w której należy mocno wyeksponować poglądy młodych ludzi z Europy Środkowej. Nasza tożsamość narodowa i wyszehradzka, tradycje i kultura stanowią niezależną, równorzędną wartość, która również musi być zauważana na forum Unii Europejskiej” – oznajmili młodzi ludzie, którzy brali udział w wydarzeniach na zamku w Krasiczynie.

Jak zaznaczyli, chcą oni Europy, w której „zamiast polaryzacji ideologicznej i prowadzenia wojny kulturowej, dostrzegane są nasze interesy i wartości”. Wezwali „starsze pokolenia”, ale też najważniejszych polityków, „liderów opinii” czy dziennikarzy do współpracy w tej kwestii, zapewnienia „płaszczyzny do dyskusji”, „przestrzeni do wspólnego myślenia”.

Kolejna edycja Uniwersytetu Letniego

W ramach Polsko-Węgierskiego Uniwersytetu Letniego Instytutu im. Wacława Felczaka, młodzi Polacy i Węgrzy, głównie studenci przez kilka dni spotykają się i rozmawiają z politykami, wykładowcami, ekspertami i dziennikarzami. Jak podkreśla Instytut, mogą oni liczyć „nie tylko na potężną dawkę informacji, lecz także na naukę pewnego sposobu myślenia o świecie, który ich otacza”.

Poza dyskusjami, młodych czekały także wydarzenia kulturalne i sportowe. Odbył się m.in. pokazowy mecz w teqball – połączenie piłki nożnej i tenisa stołowego, dyscyplinę, którą wymyślili Węgrzy: Gábor Borsányi i Viktor Huszár. Odbył się też mecz o Puchar Felczaka, który sędziował Grzegorz Lato, medalista igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata, król strzelców mundialu w 1974 roku i były prezes PZPN.

Źródło: Instytut im. Wacława Felczaka

Skip to content