Kartka z Kalendarza. 11 listopada – 104. rocznica odzyskania Niepodległość

Podziel się tym wpisem:

Za symboliczną datę odzyskania niepodległości przez Polskę uznajemy 11 XI 1918 roku wynika to z faktu, iż właśnie tego dnia Józef Piłsudski otrzymał od Rady Regencyjnej zwierzchnictwo nad wojskiem, a w podparyskim lesie Compiegne podpisano rozejm między Ententą a Cesarstwem Niemieckim, który kończył pustoszącą Europę I Wojnę Światową. Proces odzyskiwania niepodległości przez Polskę był zjawiskiem dość złożonym i długotrwałym. Dokładne wskazywanie jednego momentu jest, więc rozwiązaniem umownym i ma na celu podkreślenie korelacji między staraniami Polaków o odzyskanie niepodległości a końcem globalnego konfliktu. W 104. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości przypominamy, jak ważna jest to data.

Piłsudski i Rada Regencyjna

Twórca Legionów Polskich przebywał w magdeburskim więzieniu i nie był dokładnie poinformowany o przebiegu wydarzeń w Polsce. Nie zdawał sobie sprawy z faktu jak wiele ośrodków politycznych rościło sobie pretensje do władzy nad odradzającym się państwem. Oficerowie niemieccy pomogli Komendantowi opuścić Niemcy prawdopodobnie ze strachu przed rozlewającą się w Europie bolszewicką rewolucją. W ich opinii zrewoltowani niemieccy robotnicy nie powinni mieć bezpośredniego połączenia z komunistami rosyjskimi. Polska mogła stać się skuteczną zaporą. Gdy 10 XI 1918 po przyjeździe do Warszawy Piłsudski otrzymał od Rady Regencyjnej propozycję przejęcia władzy nad krajem przyjął ją, choć czekało go zadanie nadzwyczaj trudne. Sama Rada Regencyjna nie cieszyła się powszechnym uznaniem, jako organ powstały z inicjatywy Rzeszy. Warto też nadmienić, że sam Piłsudski nie był powszechnie znany w całym kraju. Najlepiej rozpoznawany był, co zrozumiałe, w środowiskach lewicowych ze względu na dawną działalność konspiracyjną i wśród dawnych żołnierzy walczących u boku państw centralnych przeciwko Rosji.

Władza wojskowa

Przybycie do Warszawy i przyjęcie propozycji Rady Regencyjnej powodowało też, że władzę Piłsudskiego uznawały instytucje już istniejące w związanym z Niemcami Królestwie Polskim. Po przejęciu władzy wojskowej 11 XI Piłsudski rozpoczął akcję rozbrajania przebywających w Warszawie Niemców. Była to decyzja przyjęta przez mieszkańców miasta z wielkim entuzjazmem. W zdecydowanej większości przypadków oficerowie i szeregowi żołnierze niemieccy nie stawiali oporu i sami chętnie opuszczali Polskę. Część wyjechała z Polski już 17 XI.

Skip to content