Autor: Dr Tomasz Sińczak

Kartka z kalendarza. 11 października – walki z Rosjanami na wschodnich granicach Rzeczpospolitej

Podziel się tym wpisem:

Wraz z kryzysem monarchii w Rosji po wygaśnięciu linii panujących od wczesnego średniowiecza Rurykowiczów wzrosło zainteresowanie elit Rzeczpospolitej sprawami wschodniego sąsiada. Kolejne eskapady związane z próbami osadzenia na tronie przychylnego Polsce i Litwie uzurpatora przybierały coraz to większy rozmach będąc inspiracją do dalszych prób podboju.

Złamanie oporu Rosjan nie było jednak rzeczą prostą. Nieudany szturm na mury Moskwy przeprowadzony 11 X 1618 roku przez wojska polskie był jedną z ostatnich prób zdobycia stolicy wschodniego sąsiada Rzeczpospolitej. Walki na wschodzie u progu lat dwudziestych XVII wieku były też jedną z przyczyn osobistej popularności królewicza Władysława późniejszego króla Władysława IV.

Wojna na Wschodzie 1609 – 1619

Wojna polsko-rosyjska tliła się na wschodnich rubieżach kraju bezustannie od wielu lat. W pierwszym etapie oblężenie Smoleńska w latach 1609 – 1611 i zwycięstwo nad wojskami rosyjskimi w bitwie pod Kłuszynem przyniosło Polakom niespodziewany sukces w postaci zdobycia i obsadzenia Moskwy. Doszło też do detronizacji Wasyla Szujskiego. W 1612 roku przepędzono Polaków z Kremla. W rok później na rosyjskim tronie zasiadł pierwszy przedstawiciel dynastii Romanowów – Michaił.

Jego koronacja i wypędzenie Polaków z Kremla mocno skomplikowały plany Warszawy zmierzające do osadzenia na tronie carów Władysława. Jednak ani Zygmunt III, ani Władysław nie tracili wiary w możliwość zdobycia władzy nad Moskwą.

Kampania z lat 1617 – 1618

W 1617 roku wojsko dowodzone przez hetmana Jana Karola Chodkiewicza skutecznie stawiało opór oddziałom rosyjskim. Hetman przeszedł też do ofensywy i zaatakował znajdujące się w pobliżu Smoleńska miasto Dorohobuż. Była to jedna z najważniejszych twierdz położonych w okolicy Smoleńska. Miasto padło 11 X 1617 roku. Wojskom polskim na Wschodzie towarzyszył osobiście książę Władysław, któremu udało się poprowadzić armię Rzeczpospolitej ponownie pod samą Moskwę.

Zwycięski marsz wojsk polskich został powstrzymany przez obrońców Moskwy w nocy z 10 na 11 X 1618 roku. Działania wojenne trwały aż do podpisania rozejmu w Dywilnie. Postanowienia rozejmu potwierdzał pokój w Polanowie. Litwa miała utrzymać województwo smoleńskie, a Korona województwo czernichowskie. Za cenę dwudziestu tysięcy rubli król Władysław IV rezygnował ze swoich pretensji do tytułu cara moskiewskiego. Car Michał natomiast zobowiązywał się do rezygnacji z roszczeń w stosunku do Inflant, Estonii, Kurlandii i Semigalii.

Skip to content