Trimarium

Analizy, opinie i komentarze najważniejszych wydarzeń

Kartka z kalendarza. 11 VI 1157 – Albrecht Niedźwiedź zdobywa Brennę

Autor: dr Tomasz Sińczak
Podziel się tym wpisem:

W XII wieku toczyła się w Rzeszy zawzięta rywalizacja między dwoma potężnymi rodami arystokratycznymi: Welfami i Hohenstaufami. Ci ostatni starali się umocnić swoja pozycję poprzez pielęgnowanie swojego zaangażowania w funkcjonowanie Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Ich przedstawiciele panowali na tronie odrodzonego imperium rozdając karty. W cieniu tej rywalizacji toczyła się też rywalizacji zależnych od nich rodzin, które starały się być blisko imperialnych familii i chciały zdobyć dla siebie jak najlepsze władztwa. Patron nie zawsze mógł jednak zapewnić klientowi to czego on sam oczekiwał i często nakierowywał tylko uwagę petenta na pewne tereny. Albrecht Niedźwiedź, znany w Polsce także jako Albert I Brandenburski, utworzył własne silne państwo na terenach dawniej należących do Marchii Północnej i ziem Słowian połabskich. 
Pochodzenie Alberta Niedźwiedzia

Albrech Niedźwiedź pochodził ze znakomitego arystokratycznego rodu, co już na starcie lokalizowało go dość wysoko na drabinie rodzinnych koligacji w granicach Rzeszy. Był synem Ottona zwanego Bogatym hrabiego Anhaltu w latach 1100 – 1123 i Eiliki córki Magnusa Bilingua księcia Saksonii. Ojciec Albrechta Otton jako pierwszy z ich rodu odniósł sukcesy w walce ze Słowianami. Zodobywał ich grody i regularnie najeżdżał ich ziemie. 

Brenna czyli Branibór 

Brenna była silnym słowiańskim ośrodkiem położonym nad brzegami Haweli. Istniała prawdopodobnie już od VIII wieku. Stanowiła punkt oporu Słowian najpierw przeciwko Karolingom, a później odrodzonemu Cesarstwu. W walkach o warowny gród po stronie cesarzy z dynastii saskiej stawali pierwsi Piastowie. Przez kilkadziesiąt lat w X wieku byłą też miejscem reakcji pogańskiej.  Po zdobyciu jej przez Albrechta Niedźwiedzia stała się stolicą Marchii Brandenburskiej zwanej tej czasem Marchią Północną. 

Skip to content