Kartka z kalendarza. 15 VI 1246 – Bitwa pod Litawą

Autor: dr Tomasz Sińczak
Podziel się tym wpisem:

Wobec niszczącego najazdu Mongołów na Węgry w 1241 roku Austriacy postanowili wykorzystać okazję i wyszarpać Węgrom część ich zachodnich posiadłości. Atak zaskoczył Węgrów, ale szybko zorganizowali wojsko do obrony. Zwycięstwo wojsk austriackich w starciu z węgierskimi w bitwie pod Litawą 15 VI 1246 roku okazało się sukcesem za który przyszło Austriakom bardzo drogo zapłacić. Rzeka zaś, stała się granicą oddzielającą oba kraje aż do końca I Wojny Światowej. 
Strony konfliktu 

Austriakami dowodził ich książę Fryderyk II (1230 – 1246), który był synem księcia Austriackiego Leopolda i bizantyjskiej arystokratki Teofano (czasem mylnie przypisuje się jej cesarskie pochodzenie). Przez krótki czas swojego panowania starał się wzmocnić Austrię i nadać jej status królestwa. Aktywnie więc mieszał się w spory na terenie Rzeszy, co nie jeden raz powodowało, że wpadał w kłopoty. Przez krótki czas był nawet skazany na banicję, a Wiedeń miał status wolnego miasta Rzeszy. Było to dla niego upokorzenie ponieważ jego ród już od prawie stu lat nosił tytuł książąt Austrii. Jego chęć oderwania przygranicznych terenów od Węgier była podyktowana chęcią powiększenia terytorium Austrii celem zwiększenia pozycji negocjacyjnej w rozmowach z cesarzem Fryderykiem o nadaniu Austrii statusu królestwa. Wojskami węgierskimi dowodził Bela IV panujący w latach 1235 – 1270. Był on królem Chorwacji i Węgier skoligaconym z różnymi rodami Europy Środkowej. Wobec inwazji sąsiada wystarał się o pomoc halickich Rurykowiczów. 

Znana i nieznana bitwa 

Nie znamy miejsca ani dokładnego przebiegu bitwy. Wielu badaczy starało się wskazać  miejsce starcia wojsk Austrii i Węgier, ale dotychczas nie udało się ustalić jego dokładnej lokalizacji. Hipotetycznie przyjmuje się, że do starcia doszło w pobliżu Ebenfurthu, choć nie jest to jedyna obecnie proponowana lokalizacja. Wojska Węgierskie odniosły zwycięstwo ze wsparciem Rurykowiczów. Węgry odniosły sukces i zachowały integralność swoich ziem. 

Skutki 

Śmierć Fryderyka II zwanego Bitnym, od jego agresywnej polityki zagranicznej, zmusiła wojska austriackie do cofnięcia się. Tym sposobem mimo zwycięstwa, 15 czerwca 1246, Austriacy zakończyli swoją inwazję wygasała męska linia książąt z dynastii Babenbergów (panowali w latach 1156 – 1246 jako ród książęcy). 

Skip to content