Autor: dr Tomasz Sińczak

Kartka z kalendarza. 16 XI 1918 – Depesza do szefów mocarstw notyfikująca powstanie Państwa Polskiego

Podziel się tym wpisem:

Niespełna tydzień po powrocie do Warszawy Piłsudski zdecydował się na wysłanie depeszy informującej mocarstwa światowe o powstaniu niepodległej Polski. Był to krok szczególnie ważny bo wskazujący na fakt oddolnego, krajowego, procesu powstania nowego państwa. Przez lata treść depeszy były wielokrotnie przytaczana w różnych publikacjach. Z okazji 104 rocznicy jej nadania do szefów państw, przed którymi, wkrótce miało stanąć wyzwanie w postaci ułożenia ładu światowego na nowo, przytaczamy na łamach naszego portalu jej pełną treść.

„Do pana prezydenta Stanów Zjednoczonych,
 do Królewskiego rządu angielskiego,
 do rządu Rzeczypospolitej francuskiej,
 do Królewskiego rządu włoskiego,
 do Cesarskiego rządu japońskiego,
 do rządu Rzeczypospolitej niemieckiej i
 do rządów wszystkich państw wojujących i neutralnych.

Jako wódz naczelny armji polskiej, pragnę notyfikować rządom i narodom wojującym i neutralnym istnienie państwa polskiego niepodległego, obejmującego wszystkie ziemie zjednoczonej Polski.

Sytuacja polityczna w Polsce i jarzmo okupacji nie pozwoliły dotychczas narodowi polskiemu wypowiedzieć się swobodnie o swym losie. Dzięki zmianom, które nastąpiły w skutek świetnych zwycięstw armji sprzymierzonych — wznowienie niepodległości i suwerenności Polski staje się odtąd faktem dokonanym.

Państwo polskie powstaje z woli całego narodu i opiera się na podstawach demokratycznych. Rząd Polski zastąpi panowanie przemocy, która przez sto czterdzieści lat ciążyła nad losami Polski — przez ustrój, zbudowany na porządku i sprawiedliwości. Opierając się na armji polskiej pod moją komendą, mam nadzieję, że odtąd żadna armia obca nie wkroczy do Polski, nim nie wyrazimy w tej sprawie formalnej woli naszej. Jestem przekonany, że potężne demokracje Zachodu udzielą swej pomocy i braterskiego poparcia polskiej Rzeczypospolitej odrodzonej i niepodległej.

Wódz naczelny
Piłsudski.
Za ministra spraw zewnętrznych
Filipowicz.

Skip to content