Trimarium

Analizy, opinie i komentarze najważniejszych wydarzeń

Kartka z kalendarza. 18 kwietnia – Koronacja pierwszego króla Polski

Podziel się tym wpisem:

Bolesław Chrobry urodził się prawdopodobnie w 967 roku. Od 992 do 1025 roku panował jako książę Polski, a od 18 IV 1025 – jako król. Syn Mieszka I i Dobrawy był jednym z najwybitniejszych władców w historii dynastii Piastów.

Jego panowanie związane było z postępującym procesem chrystianizacyjnym. Bolesław skutecznie wspierał rozwój nowej religii widząc w niej możliwość centralizacji państwa i skutecznej legitymizacji władzy wobec panujących w Cesarstwie przedstawicieli dynastii saskiej.

Panowanie przed koronacją

Bolesław starał się odepchnąć od granic Polski zagrożenie ze strony plemion pogańskich Prusów. W tym celu wspierał misję chrystianizacyjną organizowaną przez biskupa Wojciecha. Kiedy Prusowie zabili Wojciecha, Bolesław wykupił jego ciało i złożył je w katedrze gnieźnieńskiej. W celu oddania hołdu zamordowanemu, pielgrzymkowym i generalnie promocji swojej idei uniwersalnego Cesarstwa do grobu kanonizowanego w 999 roku Wojciecha przybył do Gniezna Cesarz Otton III (983-1002). 

Podczas symbolicznej koronacji Cesarz uznał niezależność Bolesława i zwolnił Polskę z trybutu finansowego. Podarował mu też liczne dary uznając za przyjaciela Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Bolesław otrzymał od Ottona kopię Włóczni Świętego Maurycego, która była symbolicznym insygnium władzy w jego państwie. Spotkanie było wyrazem koncyliacyjnej polityki imperatora, który chciał Cesarstwa złożonego z wielu różnych podmiotów, które spajałaby religia chrześcijańska. Relacje między Polską a Cesarstwem załamały się po śmierci Ottona III. Jego następca Henryk II (1002 – 1024) nie chciał ustępować w wielu sprawach Bolesławowi, przez co wiele lat jego rządów upłynęło pod znakiem wojny z Polską. Bolesław toczył wojnę z Niemcami w latach 1002 – 1005, 1007 – 1013 i 1015 – 1018. Z sukcesami walczył też przeciwko Rusi. Zdobywając 14 VIII 1018 roku Kijów osadził na tronie ruskim Świętopełka. Z powodzeniem walczył też przeciwko Czechom i przez krótki czas był też Księciem Czech.

Koronacja

Do koronacji doszło w 1025 roku, krótko przed śmiercią wielkiego władcy. Mimo upływu lat wśród historyków wciąż olbrzymie kontrowersje budzi właściwa data koronacji Bolesława Chrobrego. Niektórzy zastanawiają się, czy koronacja z czasów Zjazdu Gnieźnieńskiego nie powinna być interpretowana, jako właściwy akt przyjęcia inwestytury. Mimo tych rozterek przyjęta ogólnie data 18 IV 1025 jest jedną z najważniejszych w historii Polski.

Podobnie jak data Chrztu Polski budzi i będzie budzić emocje, ale jest jedną z symbolicznych dat, które wyznaczają początkowe cezury wejścia Polski w orbitę Okcydentu.

Skip to content