Kartka z kalendarza. 18 V 1992 – Podpisanie polsko-ukraińskiego traktatu o dobrym sąsiedztwie

Autor: Dr Tomasz Sińczak
Podziel się tym wpisem:
Polska była pierwszym krajem na świecie, który uznał niepodległość swojego południowowschodniego sąsiada. Ukraiński parlament ogłosił deklarację niepodległości 24 sierpnia 1991 roku. Uznanie niepodległości Ukrainy przez Polskę miało miejsce 2 grudnia 1991 roku. Sześć dni później formalnie przestał istnieć Związek Sowiecki. Biorąc pod uwagę kryzys gospodarczy obie strony zmierzały w kierunku formalizacji wzajemnych relacji, co miało duże znaczenie zwłaszcza w kontekście rozwoju gospodarczego obu stron. W maju 1992 został zawarty Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy. W rocznicę podpisania dokumentu przypominamy jego podstawowe założenia. 
Sprawy gospodarcze 

Ponieważ oba kraje znajdowały się w okresie trudnej transformacji gospodarczej i ustrojowej priorytetem było dokonanie zmian w relacjach między obiema stronami. Traktat zawierał zapis dotyczący współpracy przedsiębiorstw: państwowych i prywatnych. Ponadto w dokumencie regulowano kwestie obiegu pieniędzy między stronami. Stało się tak ze względu na zanik sowieckiego rubla transferowego, który funkcjonował w wymianie gospodarczej między Sowietami i innymi krajami bloku. W dokumencie określano tęż kwestię wymiany siły roboczej między stronami. 

Sprawy związane z wymiana technologii 

W dawnym bloku sowieckim nie istniała kwestia związana z respektowaniem praw autorskich. Umowa regulowała więc sprawę wzajemnego uznania praw autorskich i patentowych oraz wymiany technologii opartej na sprzedaży praw do produkcji poszczególnego rodzaju maszyn i urządzeń. 

Skip to content