Kartka z kalendarza. 27 III 1832 – Reaktywacja Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego

Autor: Dr Tomasz Sińczak
Podziel się tym wpisem:

Rada Administracyjna była organem wykonawczym władz Królestwa Polskiego, który funkcjonował w latach 1815 – 1867, czyli między powstaniem Królestwa a okresem represji po powstaniu styczniowym. Nazywane przez Rosjan eufemistycznie „działaniami unifikującymi” cięcia w osobnych od reszty Imperium Rosyjskiego ciałach administracyjnych miały definitywnie zakończyć okres autonomii Królestwa. 

Skład Rady Administracyjnej

Zgodnie z konstytucją Królestwa Polskiego członkami Rady Administracyjnej Królestwa byli ministrowie pięciu Komisji Rządowych (dziś nazwalibyśmy je raczej ministerstwami): Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Sprawiedliwości, Spraw Wewnętrznych i Policji, Przychodów i Skarbu oraz Wojny. Ponadto w skłąd Rady mogły zostać powołane osoby specjalnie wskazane przez monarchę. (Królem w Kongresówce był każdorazowo car). Rada administracyjna byłą ciałem doradczym dla namiestnika królestwa i skupiała się na zagadnieniach przekraczających kompetencje jednej Komisji Rządowej, czyli wymagała konsultacji między kilkoma ministrami. Podczas Powstania Listopadowego Rada prowadziła działalność wywrotową z punktu widzenia caratu i gdy przekazała swoje kompetencje Rządowi Tymczasowemu nie miała już zostać rekonstruowana.

Odnowienie Rady Administracyjnej

Po zakończeniu wojny polsko-rosyjskiej car Mikołaj I zdecydował o utworzeniu Rządu Tymczasowego, który faktycznie przejmował kompetencje dawnej Rady. Rada wróciła w odświeżonej formie 27 III 1832 już bez resortów Wojny, Wyznań i Oświecenia Publicznego. Miał to być pokaz normalizacji w Królestwie i dobrej woli Mikołaja. Faktycznie powrót Rady w okrojonej formie był dowodem na okrojenie autonomii Królestwa po przegranej wojnie.

Skip to content