Kartka z kalendarza – 27 października – Trajan adoptowanym synem Nerwy

Autor: Dr Tomasz Sińczak
Podziel się tym wpisem:

W historii basenu Morza Śródziemnego i szerzej całej Europy wielkie znaczenie miały rządy cesarza Trajana. Nazywanego czasem optimus princeps, by podkreślić jak dobrym był władcą. Jego rządy przypadają na czas wielkiej gospodarczej prosperity całego kontynentu. Mocarstwa Eurazji połączone były wtedy ścisłymi zależnościami handlowymi, a przepływ towarów nie był zakłócany przez dziejowe zawieruchy. Wpływ na jego pozytywne postrzeganie przez potomnych miało również to, że doszedł do władzy w pokojowy sposób, został bowiem adoptowany przez swojego poprzednika cesarza Nerwę i oficjalnie uznany jeszcze za jego życia.

Nerwa

Cesarz Nerwa, dokładnie Marcus Cocceius Nerwa, panował między 18 września 96 roku, a 25 stycznia 98. Doszedł do godności cesarskiej ze względu na przywiązanie do tradycyjnych rzymskich wartości: umiaru, roztropności, zrozumienia dla kultury prawa i kultu przodków. Ponadto był szanowany ze względu na fakt pochodzenia ze starego arystokratycznego rodu. Zarówno sam cesarz jak i jego ojciec pełnili urząd konsula. Znakomicie odnajdywał się na dworach poprzednich cesarzy. Gdy skonał zamordowany Domicjan, Nerwa został poproszony przez senatorów o przejecie władzy. Choć przemawiały za nim liczne osiągnięcia z jego kariery zawodowej, spodobał się przedstawicielom Senatu ze względu na … swój podeszły wiek i choroby, które nie sprzyjały postrzeganiu jego osoby jako szczególnie groźnej. W okresie, gdy Nerwa obejmował godność cesarską nikt już nie przejmował się literackimi nawoływaniami do restytucji Republiki. Cesarz dbał o skarb państwa i prowadził aktywną politykę budowlaną. Starał się także, by nie doszło do ubytków wody w Mieście i dbał o los najuboższych. Z upływem czasu sam cesarz zrozumiał, że wiek nie pozwalał mu na samodzielne sprawowanie władzy. Zdecydował się więc na ogłoszenie współrządcy.

Adopcja

Cesarz obawiał się także, że po swojej ewentualnej śmierci w zamachu Cesarstwo Rzymskie stanie się areną walk o władzę. Podjął więc decyzję o wyborze swojego następcy i współrządcy. Nerwa ogłosił na Kapitolu 27 X 97 roku formułę w której informował, że mając na uwadze dobro państwa ogłasza Marka Ulpiusza Trajana swoim synem, następnie podczas specjalnego posiedzenia Senatu mianował Trajan swoim następcą i współrządcą. Dla wielu była to decyzja dość szokująca, Trajan nie pochodził bowiem z Italii, a z Hiszpanii. Ponadto nobilitacja jego rodziny byłą dość świeżej daty. Informację o mianowaniu Trajana współcesarzem przez aktualnego augusta dotarła do Trajana, gdy ten służył na granicy z Germanami. Zamiast natychmiastowego marszu w kierunku Rzymu Trajan dalej pełnił służbę kontynuując umacnianie granicy.

Skip to content