Kartka z kalendarza. 28 V 585 przed Chrystusem – Bitwa nad rzeką Halys

Autor: dr Tomasz Sińczak
Podziel się tym wpisem:
W historii Azji Mniejszej mało jest takich wydarzeń, które tak dobrze zostały opisane i miały duży wpływ na dalsze losy Azji Mniejszej i jej najbliższego otoczenia jak bitwa nad rzeką Halys. Mimo odległych czasów znamy jej dokładną datę dzięki temu, że podczas bitwy doszło do zaćmienia Słońca. Warto dodać, że do zaćmienia przewidzianego przez samego Talesa z Miletu. 
Medowie

Państwo medyjskie, choć niektórzy kwestionują jego istnienie sugerując raczej wielką konfederację plemienną, było pierwszą odsłoną imperiów jednoczących różne ludy świata irańskiego, które w okresie starożytności miały wielki wpływ na dzieje Bliskiego Wschodu, Bałkanów i Kaukazu. Medowie zjednoczyli olbrzymie obszary dawniej podległe państwu asyryjskiemu i parli na zachód. Po drodze spotykali różne ludy, który wchodziły w skład ich imperium, albo płaciły im trybut. Po opanowaniu północnej Mezopotamii i Płaskowyżu Irańskiego weszli na obszar Azji Mniejszej. Obszar ten był już jednak miejscem zainteresowania innego regionalnego mocarstwa – Lidii. 

Lidyjczycy

Lidyjczycy byli ludem antolijskim, jednym z tych które w II i I tysiącleciu przed Chrystusem zamieszkiwały olbrzymi obszar od wybrzeży Morza Egejskiego do terenów Syropalestyny i posługiwały się językami hetyckimi. Lidyjczycy podbili nadmorskie kolonie Greków i dość szybko weszli w okres szybkiego rozwoju gospodarczego. Lidyjczycy rozwijali się opierając swoje granice o rzekę Halys przez co weszli na kolizyjny kurs z Medami. 

Bitwa z 28 V 585 roku przed Chr. 

Bitwa została stoczona między Medami a Lidyjczykami. Medami dowodził Kyaksares (625 – 585 r. przed Chr.), a Lidyjczykami Alyattes II (619 – 560 r. przed Chr.). Bitwę znamy z opisu wybitnego historyka Herodota, którego nazywamy czasem ojcem europejskiej historiografii. Wiemy, że wydarzyła się w szóstym roku wojny między zwaśnionymi stronami. Trwała cały dzień i gdy walczący zauważyli zaćmienie słońca przerwali zmagania, co finalnie doprowadziło do zawarcia rozejmu między stronami. Medowie zakończyli marsz na zachód, a Lidia przetrwała jeszcze wiele lat jako niezależne państwo. Medowie ustąpili miejsca kolejnemu bliskowschodniemu imperium – achemenidzkiej Persji. 

Skip to content