Kartka z kalendarza. 3 III 1918 – Traktat Brzeski

Autor: Dr Tomasz Sińczak
Podziel się tym wpisem:

Traktat pokojowy zawarty w Białym Pałacu Twierdzy Brześć między Cesarstwem Niemieckim, Austro-Węgrami i ich sojusznikami, a Rosją 3 III 1918 roku trwale cofną Rosję na wschód przesuwając granice w Europie. Stał się jednym z ważnych filarów procesu powstawania państw w Europie Środkowej i Wschodniej. Traktat Brzeski pozwolił komunistom na zachowanie władzy, bowiem zdecydowana większość zrewoltowanych żołnierzy, oczekiwała zakończenia wojny z Państwami Centralnymi. Tylko część komunistów byłą przekonana o konieczności kontynuowania walk celem przeniesienia rewolucji komunistycznej dalej na zachód. Porozumienie pozwoliło też Państwom Centralnym na zebranie części wojsk ze wschodu i przeniesienie ich na front zachodni. Jednak wyczerpane Niemcy nie były już w stanie dobrze wykorzystać postanowień z Brześcia.

Straty Rosji

W wyniku podpisanego porozumienia Rosja straciła Finlandię i Wyspy Alandzkie, Estonię, Łotwę, Litwę, Królestwo Polskie, zachodnią Białoruś. Ponadto Rosjanie musieli też zakończyć konflikt z Ukrainą, która funkcjonowała na mapie Europy Środkowej i Wschodniej już od 22 stycznia 1918 roku. Rosjanie musieli wycofać z terytorium Ukrainy wszystkie wojska. Był to dla Kijowa problem wymagający szybkiego rozwiązania, ponieważ wojska bolszewickiej Rosji atakowały Kijów już od lutego 1918 roku. Ukraińska Republika Ludowa miała otrzymać wsparcie od wojsk niemieckich i austro-węgierskich. Ponadto Rosja miała utracić także część ziem Zakaukazia.

Przebieg granicy Rosji po Traktacie

Granica zachodnia Rosji miała mieć następujący przebieg: na północy wzdłuż granic Królestwa Finlandii do Zatoki Ryskiej, od Zatoki Ryskiej na południe w kierunku Dźwiny do Dyneburga, dalej na południe w kierunku Widzów, na zachód od Święcian, przez Michaliszki, Słobódkę, Oszmianę i Zelwę w kierunku granic URL. Podpisanie przez władze bolszewickie porozumienia pokojowego kończyło finalnie udział Rosji w I Wojnie Światowej i jej zaangażowanie w wojnę po stronie państw Ententy. Traktat ten spotkał się ze złym przyjęciem w Rosji Sowieckiej, gdzie spora część niebolszewickich środowisk przyjęła decyzję o podpisaniu traktatu przez Lenina, jako zdradę.

Skip to content