„Solidarność narodów jest jednym z kamieni węgielnych stabilności i rozwoju”. Wspólna deklaracja prezydentów Polski, Estonii, Litwy, Łotwy i Ukrainy

Podziel się tym wpisem:

W uroczystościach z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja wzięli udział – na zaproszenie prezydenta Polski Andrzeja Dudy – przywódcy Estonii, Litwy, Łotwy i Ukrainy: Kersti Kaljulaid, Gitanas Nauseda, Egils Levits i Wołodymyr Zełenski. Prezydenci podpisali m.in. wspólną deklarację, w której zapowiedzieli „kontynuację dialogu i współpracy”.

Jednym z elementów obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji Majowej było wspólne posiedzenie Sejmu i Senatu RP oraz litewskiego Seimasu. Brali w nim udział prezydenci Polski i Litwy.

Andrzej Duda w Sejmie o relacjach Polski i Litwy

Andrzej Duda Podkreślił, że Polskę i Litwę „łączy przyjazne, zażyłe partnerstwo”. Przypomniał, że oba kraje działają w ramach takich organizacji, jak Unia Europejska czy NATO. Wskazał na rolę regionalnej współpracy obu krajów.

– Nową, istotną jakością jest tu Inicjatywa Trójmorza, skupiająca 12 państw Unii Europejskiej z regionu między Adriatykiem, Bałtykiem i Morzem Czarnym. Mam nadzieję, że Trójmorze jest w stanie pozytywnie odmienić dotychczasowy obraz Europy, w której wymiana handlowa, transport, przepływ ludzi i dóbr odbywał się przede wszystkim na linii zachód-wschód, teraz zaś równego znaczenia może i powinna nabrać także oś północ-południe – mówił Andrzej Duda.

– Litwa nadal kroczy ramię w ramię z Polską. Dziś razem jesteśmy członkami Unii Europejskiej i NATO. Wspólnie troszczymy się o więzi polityczne, obronne, gospodarcze i kulturowe. Dążymy do zapewnienia bezpieczeństwa naszego regionu. Doskonale uświadamiamy, że od naszego wspólnego sukcesu zależą nadzieje sąsiednich państw życia takiego jakiego chcą, a nie takiego, które jest im narzucane z zewnątrz – mówił z kolei Gitanas Nauseda.

Wspólna deklaracja prezydentów

Jednym z elementów uroczystości była też debata prezydentów Polski, Ukrainy i krajów bałtyckich. Przywódcy przyjęli z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja deklarację, w której oświadczyli, że „przyjęcie w 1791 roku tego doniosłego aktu, regulującego ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów, miało historyczne znaczenie, była to bowiem pierwsza na naszym kontynencie i druga w świecie przyjęta nowoczesna ustawa zasadnicza”.

„Pomni dziejowych doświadczeń, dumni z osiągnięć naszej współczesnej współpracy w regionie, świadomi wyzwań – z nadzieją patrzymy w przyszłość. Wyrażamy przekonanie, że pomyślność naszego wspólnego dziedzictwa i wspólnego domu, zakorzenionych w cywilizacji europejskiej, wymaga, aby właśnie tak jak dom, Europa była budowana na fundamencie podstawowych wartości i zasad” – zadeklarowali Andrzej Duda, Kersti Kaljulaid, Gitanas Nauseda, Egils Levits i Wołodymyr Zełenski.

Te podstawowe wartości i zasady to, jak zaznaczono, „wolność, suwerenność, integralność terytorialna, demokracja, rządy prawa, równość i solidarność”. Według prezydentów, jednocząca się Europa powinna być otwarta na państwa, z którymi współdzieli te wartości

Rola solidarności narodów

„Ze zrozumieniem i poparciem odnosimy się do wytrwałych dążeń wszystkich ludów naszego regionu, z którymi łączy nasze narody wspólnota dziejowego losu, a które dzisiaj pragną cieszyć się tak jak my dobrodziejstwami wolności i demokracji, odważnie domagając się respektowania swoich praw” – czytamy w deklaracji.

„Solidarność narodów” została przez polityków uznana za „jeden z kamieni węgielnych pokoju, stabilności, rozwoju, dobrobytu i odporności”. Andrzej Duda, Kersti Kaljulaid, Gitanas Nauseda, Egils Levits i Wołodymyr Zełenski zapowiedzieli także kontynuowanie dialogu i współpracy Polski, Estonii Litwy, Łotwy i Ukrainy.

Podczas debaty prezydentów poruszono m.in. kwestie bezpieczeństwa w regionie i wyrażono m.in. wsparcie dla proatlantyckich ambicji Ukrainy.

Krzysztof Szczerski: obchody rocznicy to pokaz jedności regionu

Szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP Krzysztof Szczerski powiedział Polskiej Agencji Prasowej, że spotkanie prezydentów „to był bardzo wyraźny pokaz jedności regionu i solidarności między naszymi państwami”. Prezydencki minister stwierdził, że „mamy wspólnotę państw odwołujących się do dziedzictwa I Rzeczpospolitej i to jest bardzo ważny symboliczny wymiar poniedziałkowych uroczystości”.

W opinii Krzysztofa Szczerskiego obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji Majowej „zakreśliły nowy krąg politycznego dziedzictwa I Rzeczpospolitej, które ma znaczenie także dla teraźniejszości i dla przyszłości”. Wskazał, że do grona tych państw należą też Białoruś i Mołdawia. Podkreślił, że prezydent tego drugiego państwa, choć „z przyczyn obiektywnych” nieobecna w Warszawie, przynależność swojego kraju do tego kręgu już potwierdziła.

Źródła: PAP, prezydent.pl

Fot. Jakub Szymczuk/KPRP

Skip to content