Białoruś opuszcza Partnerstwo Wschodnie

Autor: Jakub Lachert
Podziel się tym wpisem:

Reżim w Mińsku ogłosił, że wycofuje się z Partnerstwa Wschodniego oraz umowy o readmisji z UE. Jednocześnie ambasador Białorusi przy Unii Europejskiej został wysłany na konsultacje do kraju. Władze w Miśku zaapelowały do ambasadora Unii na Białorusi o wyjazd z kraju na konsultacje.

Decyzje władz Białorusi o wycofaniu się ze współpracy z Unią Europejską w ramach polityki sąsiedztwa stanowiła element odpowiedzi reżimu w Mińsku na nałożenie dodatkowych sankcji przez Unię Europejską. Ta eskalacja w stosunkach pomiędzy Brukselą a Mińskiem ma jedynie wymiar symboliczny ponieważ od 2011 roku Białoruś praktycznie nie uczestniczyła w działaniach Partnerstwa Wschodniego. Np. spotkania Euronestu, czyli przedstawicieli Parlamentu Europejskiego oraz parlamentów państw Partnerstwa Wschodniego odbywały się bez uczestnictwa białoruskich deputowanych, których miejsca były zajmowane przez przedstawicieli tamtejszego społeczeństwa obywatelskiego.

Mińsk traci narzędzia niezależnej wobec Kremla polityki

Partnerstwo Wschodnie, chociaż nie było ambitną formułą polityczną dla partnerów aspirujących do Unii Europejskiej jak Armenia, Gruzja czy Ukraina, to dla takim państwom jak Białoruś dawała wiele możliwości współpracy „dobrosąsiedzkiej”. Formalne wycofanie się Białorusi z Partnerstwa Wschodniego sprawiło, że Mińsk utracił wszelkie narzędzia do tworzenia niezależnej wobec Rosji polityki.

Wypowiedzenie umowy o readmisji jest niekorzystne dla Białorusi, ponieważ Unia Europejska w ramach współpracy wspierała finansowo Mińsk. Ta decyzja ma kontekst polityczny. W przekonaniu Łukaszenki, grozi ona Wspólnocie możliwością napływu niekontrolowanej fali migracji ze strony Białorusi.

Kto straci na tej decyzji?

Reżim Aleksandra Łukaszenki nawet bez formalnego wycofania się z Partnerstwa Wschodniego nie mógłby uczestniczyć w posiedzeniach tego formatu politycznego ponieważ białoruskie władze nie są uznawane za legalną reprezentację państwa po sfałszowaniu wyborów w sierpniu 2020 roku.

Głównym poszkodowanym decyzji Mińska o zakończenia współpracy z Unią Europejską w ramach Partnerstwa Wschodniego jest białoruskie społeczeństwo, które korzystało z wielu inicjatyw programu – przede wszystkim wsparcia dla białoruskich organizacji pozarządowych, które są nękane przez administrację reżimu Łukaszenki.  

Skip to content