Kanownik: platforma dla cyfrowej gospodarki Trójmorza

Autor: Michał Kanownik
Podziel się tym wpisem:

Echa tegorocznego Szczytu Inicjatywy Trójmorza i Forum Biznesowego w Sofii nie cichną. Jedno z najważniejszych wydarzeń w regionie potwierdziło, że w krajach Trójmorza doskonale zdajemy sobie sprawę z fundamentalnego znaczenia rozwoju gospodarki cyfrowej.

Jak bumerang wraca jednak problem przenoszenia idei współpracy politycznej na grunt sektora prywatnego i realnej współpracy gospodarczej. Szczególnie w obliczu pandemicznego kryzysu potrzebujemy oddać w ręce biznesu wydajne, dedykowane narzędzie, które pozwoli mu na wzrost, ekspansję, transfer wiedzy i technologii, a w efekcie na wzrost prawdziwie cyfrowej gospodarki Trójmorza.

Cyfryzacja przyszłością Europy

Kreśląc swoją przyszłość, Europa spogląda w kierunku cyfryzacji. Nie bez powodu Komisja Europejska oczekuje, że co najmniej 20 proc. środków płynących z UE w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności przeznaczone będzie na transformację cyfrową. Rzut oka na indywidualne plany odbudowy sporządzone przez państwa Trójmorza wystarczy, by dostrzec, że są one pełne propozycji cyfrowych inwestycji i reform w każdej sferze gospodarki i działania aparatu państwowego. Mówiąc wprost – fakt, że cyfrowa transformacja jest koniecznością i stanowić będzie podstawę dla odbudowy oraz napędzania gospodarki i uczynienia jej odporną stał się powszechnie akceptowany.

Spotkanie w Sofii utwierdziło również obecnych przedstawicieli świata polityki i biznesu, że idea ścisłej współpracy w regionie wciąż ma się dobrze, a warunki ku jej rozwojowi wydają się lepsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Obiecujące przedsięwzięcia Inicjatywy

Trójmorze tętni od innowacyjnych, obiecujących przedsięwzięć, m.in. na polach 5G, fintech, rozwiązań chmurowych, cyberbezpieczeństwa, które łączy chęć ekspansji i współpracy. Dysponujemy również wykwalifikowaną kadrą specjalistów oraz klimatem regulacyjnym wspierającym rozwoju start-upów i innowacji. Łączy nas zrozumienie znaczenia budowy cyfrowej gospodarki i wola ścisłej współpracy politycznej i ekonomicznej.

Jaki jest jednak brakujący element układanki, aby przekuć nasz głęboki potencjał i szczere chęci w realną kooperację biznesową, która przełoży się na wzrost gospodarczy? Przedsiębiorcy potrzebują do tego wydajnego narzędzia, które pozwoli im wyrazić swoje potrzeby, zaistnieć na arenie Trójmorza, poszukiwać partnerów i nawiązywać silne regionalne relacje biznesowe. Najwyższa pora, aby udostępnić sektorowi prywatnemu dedykowaną, cyfrową platformę wzrostu.

Narzędzia rozwoju

Nie jest tajemnicą, że gospodarka wielu państw Trójmorza oparta jest o sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Choć to on stanowi nasz napęd ekonomiczny, to mniejszym przedsiębiorstwom wcale nie jest łatwo nawiązywać nowe kontakty i prowadzić ekspansję. Tym gorzej, że to właśnie w tym sektorze pandemia wyrządziła najwięcej szkód. Dlaczego zatem nie pozwolić małym i średnim firmom na spełnianie ambitnych planów, budowę relacji i rozwój w Trójmorzu, a w efekcie na odbudowę naszych indywidualnych i wspólnej regionalnej gospodarki?

To właśnie wśród rodzimych trójmorskich MŚP wzrastają innowacyjne, odkrywcze pomysły na nowe produkty, usługi i modele biznesowe. Stworzenie platformy budowy gęstej sieci partnerstwa biznesowego w naszym regionie wzmocni ich twórczy potencjał oraz ułatwi przepływ wartościowych idei oraz transfer wiedzy i technologii. W efekcie pozwoli również na realizację często postulowanego dziś celu osiągnięcia gospodarczej i cyfrowej niezależności. Należy wspierać tutejsze MŚP w budowie łańcuchów dostaw innowacyjnych produktów i usług w Trójmorzu.

Choć są one nadzwyczaj cenne, rozwój cyfrowej gospodarki w regionie nie nastąpi wyłącznie dzięki rządowym programom, zachętom podatkowym czy inwestycjom wspieranych ze środków publicznych. Kluczem do rozwoju prawdziwie cyfrowej gospodarki jest oddolna, napędzana przez ambitne przedsiębiorstwa, organiczna współpraca gospodarcza.  Platforma, która umożliwi realizację powyższych celów, nieuchronnie doprowadzi do rozpędzenia gospodarki cyfrowej. Pozwólmy biznesowi Trójmorza zbliżyć się do siebie. Przedstawiciele sektora MŚP, dotkniętego skutkami pandemii i spragnionego szans na regenerację, szybko odnajdą drogę ku swoim regionalnym partnerom, jeśli dostaną swój własny kąt w sieci, przeznaczony właśnie do tego celu.

Przyszłość w rękach biznesu

Region na dobre przyswoił myśl o fundamentalnym znaczeniu transformacji dla ekonomicznego rozwoju regionu i indywidualnych państw. Idei sprzyja również polityczny klimat w Unii Europejskiej, która traktuje dziś cyfryzację priorytetowo. Na czele Rady UE do końca roku stać będzie Słowenia, a wkrótce Czechy – to dobry czas dla Europy Środkowo-Wschodniej, aby w pełni wykorzystać swój potencjał i budować gospodarkę cyfrową, która nie tylko pozwoli nam uporać się ze skutkami kryzysu, ale na stałe budować silną pozycję regionu.

Oddanie w ręce przedsiębiorców metody łatwego budowania relacji biznesowych to nie tylko przepis na odbudowę kondycji gospodarczej. To również okazja na umocnienie tak często wywoływanej do tablicy w dobie pandemii niezależności gospodarczej i technologicznej, zarówno w skali regionu, jak i całej Europy. Niech firmy działające w bardziej tradycyjnych dziedzinach, dalekich od innowacji i nowoczesnych technologii, również cieszą się szansą na rozwój dzięki cyfrowemu narzędziu. Przed nami pilne zadanie wspierania naszych przedsiębiorców. Dajmy biznesowi wydajne narzędzia do rozwoju, współpracy i wzrostu, a na efekty nie będziemy musieli czekać długo.

Autor jest prezesem Związku Cyfrowa Polska oraz inicjatorem CEE Digital Coalition.

Skip to content