Rozwój wolności mediów w Macedonii Północnej

Autor: Jakub Lachert
Podziel się tym wpisem:

27 lipca minister sprawiedliwości w Macedonii Północnej Bojan Maricić przedstawił projekt zaostrzenia kar wobec przestępstw, których ofiarami są dziennikarze. Według nowego projektu atak na dziennikarza ma być tożsamy z czynem karalnym popełnionym wobec oficera policji, zagrożonym karą trzech lat pozbawienia wolności.

Oznacza to, że przypadki zakłócania pracy dziennikarza czy obrażanie go będzie traktowane jako wykroczenie przeciwko funkcjonariuszowi policji na służbie. Z kolei kary pieniężne za zniesławienie w mediach mają zostać zredukowane. W przypadku zasądzenia kary wobec dziennikarza za zniesławienie, obecnie grzywna może wynieść 2000 euro w przypadku nowelizacji przepisów maksymalny wymiar kary nie będzie przekraczał 400 euro.

Dla redakcji maksymalna grzywna zmniejszy się z 10 000 euro do 2000, a dla koncernów medialnych suma powinna spaść z obecnego maksimum 15 000 do 5000 euro. Kolejną zmianą przewidzianą przez północno macedońskie ministerstwo sprawiedliwości jest wprowadzenie kar dla „stalkerów”, którzy dopuszczają się prześladowań dziennikarzy nie tylko w formie fizycznej ale również poprzez działania w przestrzeni wirtualnej. Te przestępstwa będą karane grzywną lub więzieniem.

Wolność mediów w Macedonii Północnej: notuje się poprawę sytuacji

Minister Bojan Maricić stwierdził, że spodziewa się przepracowania tej nowelizacji w prawie karnym przez parlament do początku jesieni. Zmiany, jakie zachodzą w Macedonii Północnej w ciągu ostatnich lat w kwestiach swobody mediów, zostały odnotowane przez międzynarodowe organizacje zajmujące się tym tematem. Macedonia Północna jest kwalifikowana jako państwo o niskim zagrożeniu dla wolności mediów według  Media Pluralism Monitor. Pozostałe państwa Bałkanów Zachodnich, jak również (członkowie UE z regionu) Chorwacja i Słowenia są w tym rankingu przedstawiane jako państwa o średnim zagrożeniu dla wolności mediów.

Macedonia Północna jest państwem narażonym na liczne zagrożenia związane z wojną hybrydową realizowaną również poprzez media. Spór tożsamościowy z Grecją i Bułgarią oraz wewnętrzne podziały pomiędzy Macedończykami a mniejszością albańską sprawiają, że praca dziennikarzy jest narażona na wiele zagrożeń. Jednakże odpowiednie uregulowania administracyjne, które wzmacniają pozycję niezależnych dziennikarzy, mogą stanowić przykład dla innych państw regionu.

Skip to content