Słowenia za wyjściem z impasu w negocjacjach akcesyjnych z Bałkanami Zachodnimi

Autor: Jakub Lachert
Podziel się tym wpisem:

Słowenia w drugiej połowie 2021 roku będzie przewodniczyć w Radzie Unii Europejskiej. W ramach przygotowań do swojej agendy europejskiej Lublana chce przełamać impas w procesie integracji z Unią Bałkanów Zachodnich. Minister Spraw Zagranicznych Słowenii Anže Logar w wywiadzie dla Euractive stwierdził, że UE powinna wyjść z biernej strategii wobec procesu integracji europejskiej Bałkanów Zachodnich, która polegała głównie na obserwowaniu zjawisk zachodzących w regionie.

Słoweński polityk stwierdził, że ta bierna postawa Unii Europejskiej spowodowała, że do strategicznej rywalizacji w regionie dołączyły państwa trzecie. To było nawiązanie do tak zwanej „szczepionkowej dyplomacji” Chin i Rosji wobec Bałkanów Zachodnich, która była prowadzona w okresie pandemii Covid-19.

Anže Logar w swoim wystąpieniu nawiązywał również do postawy niektórych państw Unii Europejskiej, które blokują proces integracji europejskiej Bałkanów Zachodnich jak obecnie robi to Bułgaria ze swoim wetem wobec rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z Macedonią Północną. Słoweński polityk podkreślił, że państwa, które wprowadziły odpowiednie reformy nie powinny być blokowane w procesie integracji europejskiej.

Plany Słowenii

W trakcie słoweńskiej prezydencji Lublana chce umieścić sprawę integracji europejskiej Bałkanów Zachodnich wysoko w swojej agendzie, proponując np. nieformalny szczyt dla państw Bałkanów Zachodnich w październiku. Głównym celem Słowenii względem tej części Europy podczas półrocznego przewodnictwa są kwestie: porozumienia pomiędzy Belgradem a Prisztiną oraz rozpoczęcie negocjacji z Albanią oraz Macedonią Północną.

Jeśli w tych sprawach uda się doprowadzić do pozytywnych rozwiązań możliwy jest również postęp w relacjach Unii Europejskiej z Bośnią i Hercegowiną, która jak dotąd nie osiągnęła żadnego z wytyczonych celów integracyjnych łącznie ze statutem kandydata do członkostwa.

Bałkany Zachodnie – wyzwanie dla UE

Słowenia była pierwszym państwem byłej Jugosławii, które zintegrowało się z Unią Europejską. Jej doświadczenie w negocjacjach z Unią Europejską może stanowić przykład dla innych państw regionu.

Z perspektywy Słowenii, integracja Bałkanów Zachodnich jest żywotnym interesem Lublany biorąc pod uwagę zagrożenie konfliktem zbrojnym w rejonie, który stanowił i stanowi wyzwanie geopolityczne dla Wspólnoty Europejskiej.

Skip to content