Trimarium

Analizy, opinie i komentarze najważniejszych wydarzeń

Wizyta Mai Sandu w Warszawie

Autor: Jakub Lachert
Podziel się tym wpisem:

Urzędująca prezydent Mołdawii po raz pierwszy w swojej kadencji odwiedziła Polskę 21 czerwca 2021 roku. Maia Sandu reprezentuje proeuropejską orientację w polityce międzynarodowej Kiszyniowa.

Wizyta w Warszawie miała stanowić dowód, że Mołdawia dąży do członkostwa w Unii Europejskiej oraz innych form współpracy ze światem Zachodu. Polska była wraz ze Szwecją państwem, które zainicjowało powstanie Partnerstwa Wschodniego, które chociaż jest programem mało ambitnym z perspektywy integracji europejskiej Kiszyniowa, to jednak finansuje wiele projektów ważnych dla przemian demokratycznych w państwie.

Kiszyniów widzi szansę w Trójmorzu

Polska jest również ważna dla Mołdawii jako państwo założycielskie (wraz z Chorwacją) Inicjatywy Trójmorza. Z perspektywy Kiszyniowa inicjatywa Trójmorza jest ważna w wymiarze geopolitycznym ponieważ zrzesza państwa, które są nastawione pozytywnie do dalszego rozszerzenia Unii Europejskiej i NATO o państwa Europy Wschodniej. Inicjatywa Trójmorza ma dwa podstawowe cele budowy nowych połączeń energetycznych i drogowych pomiędzy państwami, regionu. Dla Mołdawii obydwa są istotne ponieważ kraj ten graniczy z Rumunią – członkiem Incijatywy – co może otworzyć nowe możliwości w warstwie energetycznej, np. poprzez podłączenie do Baltic Pipe.

Na spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą z polskiej strony padły deklaracje o wsparciu dla europejskiej perspektywy Mołdawii, która jest gwarantem bezpieczeństwa dla regionu. Wspieranie aspiracji europejskich państw Europy Wschodniej stanowi Polską rację stanu. Taki proces odsuwa zagrożenie związane geopolitycznym wyzwaniem Federacji Rosyjskiej, która próbuje utrzymać swoją strefę wpływów przy wykorzystaniu np. separatyzmu w Naddniestrzu.

Wsparcie dla aspiracji Mołdawii

Wizyta Prezydent Sandu w Polsce była organizowana również w realiach kampanii wyborczej do parlamentu Mołdawii. Wybory te podobnie jak dotychczasowe będą rozstrzygały czy państwo pozostanie na proeuropejskim kursie. Podczas wizyty w Polsce Maia Sandu mogła liczyć na wsparcie dla europejskiego kursu Mołdawii, który jest krytykowany w niektórych państwach Europy Zachodniej, gdzie istnieje przekonanie, że wsparcie dla procesu integracyjnego w byłej sowieckiej republice może być źle odebrane przez społeczeństwa tych państw, które obawiają się kolejnych akcesji.

Inicjatywa Trójmorza biorąc pod uwagę kluczową rolę dwóch przychylnych Mołdawii państw (w szczególności) Rumunii i Polski może stanowić ważnego partnera dla planów integracji europejskiej i euroatlantyckiej Kiszyniowa.

Skip to content