Trimarium

Analizy, opinie i komentarze najważniejszych wydarzeń

Zagrożenia środowiskowe a współpraca pomiędzy Czechami a Polską w kontekście Trójmorza

Podziel się tym wpisem:

Czechy są przykładem państwa, gdzie susza urosła do rangi kluczowego te‑matu debaty publicznej, dotykającego w mniejszym lub większym stopniu niemal całego społeczeństwa -raport OSW

Czechy podobnie jak Polska zmagają się z czasowym występowaniem susz, które w ostatnich latach były coraz dotkliwsze dla gospodarki tego państwa. „W Czechach 2020 r. był siódmym kolejnym rokiem największej od pięciu wieków suszy, wyróżniającej się na tle poprzednich długością i występowaniem znacząco wyższych temperatur”- według raportu OSW z lipca 2021[1].

W konsekwencji co piąta gmina w Czechach była pozbawiona czasowo dostępu do wody. Niedobór wody w Czechach dotyczy główne wód gruntowych. Chociaż susza w Czechach miała charakter gównie regionalny i dotyczyła głównie Moraw oraz północno-zachodniej części kraju, to jednak biorąc pod uwagę trendy długofalowe dotyczące zmian klimatu może być istotną kwestią dla całości społeczeństwa.

Współpraca polsko-czeska w kontekście środowiska

Istotną sprawą, która stała się elementem sporu pomiędzy Warszawą i Pragą jest działalność kopalni Turów. Media czeskie próbują łączyć temat suszy z działalnością węgla brunatnego w Turowie. Jednym z podstawowych argumentów strony czeskiej dotyczących ubywania wód gruntowych w Czechach w bezpośrednim sąsiedztwie kopalni Turów jest eksploatacja kopalni węgla brunatnego. PGE jako właściciel kopalni w Turowie zaproponowała stronie czeskiej budowę ekranu przeciwfiltracyjnego który ma zapobiegać przesiąkaniu płytszych wód do kopalni i powinien podnieść ich lustro w Czechach.

Kanał Dunaj-Odra-Łaba

Z perspektywy Warszawy, drugą ważną kwestią, która będzie dotyczyła również współpracy w ramach szeroko pojętej polityki środowiskowej jest budowa wielkiej inwestycji: kanału Dunaj-Odra-Łaba. Ta inwestycja ma dla Polski również ważny aspekt polityczny ponieważ może pogłębić integrację Czech z Inicjatywą Trójmorza, z perspektywy Pragi jest to czołowy projekt w ramach współpracy trójmorskiej. Biorąc pod uwagę skalę projektu w krótkiej perspektywie kanał Dunaj-Odra-Łaba nie będzie realizowany w całości, natomiast niektóre jego odcinki mogą zostać skonstruowane w ciągu najbliższych lat. Z perspektywy Polski w najbliższych latach może zostać zbudowany kanał na odcinku Ostrawa (Czechy) – Kędzierzyn-Koźle (Polska), planowane zakończenie prac wyznaczone jest na 2032 roku. Stąd celem administracji publicznej i samorządowej w Polsce powinno być utrzymanie tego projektu, który według ocen niektórych ekspertów mógłby pomóc przeciwdziałać suszom zarówno w Czechach jak i  w Polsce.  


[1] https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/Raport-OSW_Susza-w-Czechach_net_0.pdf?fbclid=IwAR3-W7raQ_Rj7hImD6fTx87kRayAAASTwYVEDRqNmeK_LyuF70MfgHEH9Js

Skip to content