Trimarium

Analizy, opinie i komentarze najważniejszych wydarzeń

Prezes Marek Dietl o środkowoeuropejskiej izbie rozliczeniowej w postaci spółki Central Post-trade Solutions

Autor: Redakcja Portalu Trójmorze
Podziel się tym wpisem:
– CPS będzie oferować komplet usług rozliczeniowych we wszystkich klasach, zarówno kasowych, jak i instrumentów pochodnych na rynkach towarowych i obracanie nimi na przykład na naszym rynku rolnym, rynku energii elektrycznej czy gazu -mówi Portalowi Trójmorze prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Marek Dietl.

Grzegorz Górny, prezes Stowarzyszenia Trójmorze: Dlaczego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie wspólnie z Towarową Giełdą Energii, Narodowym Bankiem Węgier i Budapest Stock Exchange zamierzają w przyszłym roku powołać do życia środkowoeuropejską izbę rozliczeniową w postaci spółki Central Post-trade Solutions? Jaki potencjał biznesowy kryje się za tą konsolidacją operatorów giełdowych?

Dr Marek Dietl, prezes GPW: Potencjalne zintegrowanie polskiego i węgierskiego biznesu w ramach spółki Central Post-trade Solutions (CPS)  niesie za sobą szereg korzyści. Umożliwia rozpoczęcie strategicznej współpracy z Węgrami, która może prowadzić do uzyskania synergii w zakresie stworzenia kompleksowej oferty rozliczeniowej  dla całego regionu. Współpraca ze stroną węgierską przy tym projekcie stanowi również okazję na wprowadzenie przez TGE nowych linii biznesowych i przyniesie wiele korzyści także dla innych uczestników z obszaru CEE/SEE.

G.G.: Dlaczego do tej pory nikt w naszym regionie nie powołał takiej spółki?

M.D.: Myślę, że wizja stworzenia silnego, regionalnego gracza na rynku usług post-transakcyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej jest koncepcją znaną nie od dziś, jednak nie ma zbyt wielu podmiotów w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, które mogłyby z sukcesem przeprowadzić tego typu proces. W przypadku projektu polsko-węgierskiego łączą się podmioty o wystarczająco dużym doświadczeniu na rynkach kapitałowych, posiadające odpowiedni know-how oraz możliwości finansowe.

G.G.: Jakie nowe usługi dla regionu może zaproponować Central Post-trade Solutions?

M.D.: CPS będzie oferować komplet usług rozliczeniowych we wszystkich klasach, zarówno kasowych, jak i instrumentów pochodnych na rynkach towarowych i obracanie nimi na przykład na naszym rynku rolnym, rynku energii elektrycznej czy gazu.  Potencjalna integracja izb rozliczeniowych w Europie Środkowo-Wschodniej będzie stanowiła ważny element budowy rynku kapitałowego i towarowego w naszym regionie oraz uczyni izby bardziej efektywnymi i przez to bardziej zyskownymi.

G.G.: Czy polsko-węgierskie przedsięwzięcie obejmie także inne kraje Europy Środkowej. Jakie może mieć ono znaczenie dla Trójmorza w przyszłości?

M.D.: Tak, myślimy o takim rozwiązaniu w dłuższej perspektywie. W pierwszej kolejności koncentrujemy się na rynkach polskim i węgierskim, ale docelowo naszym celem jest stworzenie środkowoeuropejskiej, regionalnej izby rozliczeniowej zdolnej do ekspansji również w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, czy nawet szerzej regionu Trójmorza.

G.G.: Jaka będzie struktura własnościowa Central Post-trade Solutions?

M.D.: Podpisane przez nas porozumienie Term Sheet zakłada, że po powołaniu Central Post-trade Solutions strona polska – Towarowa Giełda Energii – będzie jej większościowym akcjonariuszem. Uzyskamy również większość w radzie nadzorczej i zarządzie. Ostateczna struktura własnościowa zostanie jednak ustalona na podstawie niezależnej wyceny oraz po przeprowadzonych procesach due dilligence.

Skip to content